Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett regn av bomber

Skapad 2019-06-18 09:42 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska
I samband med att ni läser om andra världskriget i historia kommer vi i svenskan att läsa boken Ett regn av bomber av Torsten Bengtsson. Till boken ska du svara på frågor. Efter det följer ett antal lektioner då du kommer få prova på att skriva några olika texttyper; brev, dagbok och reportage. Det är viktigt att du engagerar dig både muntligt och skriftligt i det här arbetsområdet.

Innehåll

Målet med undervisningen

Utveckla:

 • Förmågan att läsa och analysera text (TEXTFRÅGOR och LÄSA MELLAN RADERNA)
 • Förmågan att kommunicera i skrift (SKRIVUPPGIFTER)
 • Förmågan att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang (SKRIVUPPGIFTER)

 

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer läsa boken Ett regn av bomber under lektionstid. Ni kommer eventuellt behöva läsa hemma. Efter boken, svarar ni på frågor och skriver de tre skrivuppgifterna.

Vi kommer titta på hur de olika texttyperna är uppbyggda under lektionstid. Vi använder oss bl a av Kontakt 2 sid 31-44 (reportage).

 

Samtliga skrivuppgifter görs på lektionstid.

 

 

Det här ska bedömas

Du kommer att bli bedömd både på läs- och skrivdelen.

 

Uppgifter

 • Frågor

 • Skrivuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Ett regn av bomber

Brev och dagbok

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Brevet innehåller: -datum och plats -börjar och avslutar med en hälsning -en enkel fråga till mottagaren -ett fåtal enkla känslor och beskrivningar på ett enkelt sätt -viss koppling till mottagaren boken Ett regn av bomber Dagboken följer genrens kännetecken: datum, passande hälsnings- och avslutningsfras samt är skriven i jag-form. -viss koppling till mottagaren boken Ett regn av bomber
-ett flertal varierade känslor och beskrivningar på ett relativt väl sätt -god koppling till mottagaren och boken Ett regn av bomber -god koppling till mottagaren och boken Ett regn av bomber
-flera utförliga och varierade känslor och beskrivningar som lyfter textens innehåll på ett utförligt sätt -mycket god koppling till mottagaren och boken Ett regn av bomber -mycket god koppling till mottagaren och boken Ett regn av bomber
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och har relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil & skrivregler
Ordvalet visar viss variation och passar i huvudsak. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, variera, specifikt och väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som ett reportage. Eleven har viss koppling till boken Ett regn av bomber
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som ett reportage. Eleven har god koppling boken Ett regn av bomber
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som ett reportage. Eleven har mycket god koppling till boken Ett regn av bomber
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar ett reportage. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är relativt väl sammanhängande och har struktur som passar ett reportage relativt väl, till exempel genom rubrik, ingress, styckeindelning och brödtext. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har struktur som passar ett reportage väl, till exempel genom en effektiv rubrik,intresseväckande ingress, konsekvent styckeindelning och brödtext. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil & skrivregler
Ordvalet visar viss variation och passar i huvudsak. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: