Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etologi Biologi 1

Skapad 2019-06-18 10:00 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola
I det här området kommer vi att lära oss om djurs beteende.

Innehåll

Kapitel 7 i boken

Bedömning sker genom diskussioner och  whiteboards. 

Matriser

Bedömning Biologi teoridel

F
E
C
A
Eleven redogör ____ för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Evolution
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserar
Eleven använder dessa ____för att söka svar på frågor
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
samt för att beskriva och _____ biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.
exemplifiera
exemplifiera
Generalisera kring
Utifrån _____ för hur biologins modeller och teorier utvecklas.
något exempel redogör eleven översiktligt
några exempel redogör eleven utförligt
några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat
Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med ____ omdömen.
enkla
enkla
nyanserade
Eleven analyserar och söker svar på ______ resultat.
enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande
Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott
Eleven diskuterar ____ frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle.
översiktligt
utförligt
Utförligt och nyanserat komplexa
I diskussionerna för eleven fram ___ tänkbart ställningstagande.
enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något
Välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något
Välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Eleven använder ___ ett naturvetenskapligt språk
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
och anpassar ____ sin kommunikation till syfte och sammanhang.
till viss del
till stor del
till stor del
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör ____ bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han ____ den egna förmågan och situationens krav.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: