Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Kroppen

Skapad 2019-06-18 10:25 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött?

Innehåll

När du har arbetet med det här området kommer du att kunna: 

Berätta om matens väg genom kroppen
Veta varför och hur vi andas
Ge exempel på uppgifter som blodet har
Förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen
Ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal

Uppgifter

 • Matens väg genom kroppen

 • Matens väg genom kroppen

 • 4 oktober

 • Arbetsblad om muskler, lektion 4 okt

 • Arbetsblad om muskler, lektion 4 okt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - Kroppen

Rubrik 1

Insatser krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskapskrav för betyget E åk 6
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du tycker det är svårt att samtala, diskutera och ställa frågor om hälsa.
Du kan samtala och diskutera frågor och ställa egna frågor om hälsa.
Kunskapskrav för betyget E åk 6
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du tycker att det är svårt att göra undersökningar enligt instruktioner eller svårt att formulera egna frågeställningar.
Du kan, tillsammans med en klasskompis, göra undersökningar, genom att följa instruktioner. Du kan, tillsammans med en klasskompis, formulera egna frågeställningar om något ni vill undersöka.
Kunskapskrav för betyget E åk 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du tycker det är svårt att resonera kring dina resultat eller svårt att ge förslag på hur du kan förbättra din undersökning.
Du kan se dina resultat och föra ett resonemang kring vad det kan bero på. Du kan också ge förslag på hur du kan förbättra undersökningen.
Kunskapskrav för betyget E åk 6
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du tycker att det är svårt att beskriva och förklara begrepp inom området kroppen.
* Du kan beskriva matens väg genom kroppen. Du använder minst 4 begrepp och beskriver vad som händer med maten vid minst 2 av dessa begrepp. * Du kan beskriva hur syret i luften vi andas hamnar i vårt blodomlopp. Du använder minst 4 begrepp och beskriver vad händer i lungblåsorna. * Du beskriver vad blodet består av, du skriver minst 2 beståndsdelar och beskriver minst vad 1 beståndsdel har för uppgift. * Du kan ge exempel på 2 muskler som arbetar automatiskt. * Du kan namnge minst 3 skelettdelar.
* Du kan beskriva matens väg genom kroppen. Du använder minst 6 begrepp och beskriver vad som händer vid minst 4 av dessa begrepp. * Du kan beskriva hur syret i luften vi andas hamnar i vårt blodomlopp. Du använder minst 6 begrepp och beskriver vad händer i lungblåsorna. * Du beskriver vad blodet består av, du skriver minst 4 beståndsdelar och beskriver minst vad 3 beståndsdel har för uppgift. * Du kan ge exempel på 2 muskler som arbetar automatiskt. * Du kan namnge minst 6 skelettdelar.
Kunskapskrav för betyget E åk 6
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Du tycker att det är svårt att resonera kring hälsa och sjukdom.
Du kan resonera kring hälsa och sjukdom och relatera till något samband i människokroppen.
Kunskapskrav för betyget E åk 6
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du tycker att det är svårt att berätta om naturvetenskapliga upptäcker.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäcker och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: