👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nycklar till texten - lässtrategier

Skapad 2019-06-18 10:44 i Lagmansskolan Mjölby
Lässtrategier
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Du undersöker och förstår vad som påverkar din läsförståelse. Du använder en så kallad lässtrategi för att läsa och förstå skönlitteratur och sakprosa på ett effektivt sätt.

Innehåll

Målet med undervisningen

 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

I skolans olika ämnen är det viktigt att kunna läsa och förstå olika texters innehåll samt kunna tolka och analysera olika texter.

Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med att utveckla förmågan att läsa och förstå texter. Vi kommer gemensamt att lära oss olika verktyg för att förstå, tolka och analysera texter det vill säga hur man kan lära sig att läsa mellan raderna och förstå budskap i text.

Under området kommer du även att få träna din förmåga att sammanfatta texter, samtala och uttrycka egna åsikter och tankar.

Vi arbetar med detta för att du ska utveckla din språkliga förmåga och ditt eget tänkande.

 

Så här ska vi arbeta

Vi tränar läsförståelse genom att läsa olika typer av texter och jobba med uppgifter både skriftligt och muntligt. Vi kommer att gå igenom och träna på olika lässtrategier. Vi tittar även på film om studieteknik och pratar om lässtrategier. Arbetet blir både gemensamt och enskilt.

För att öka både läshastighet och förståelse är det viktigt att läsa kontinuerligt. Vi kommer att ha lästid på lektionerna i svenska. Utöver det rekommenderar vi starkt att läsa även hemma på fritiden.

 

Det här ska bedömas

Vi kommer bedöma
* Hur väl du visar att du kan läsa och förstå det du läser
* Hur väl du kan tolka och resonera kring innehåll och budskap i texter
* Hur väl du deltar i muntliga diskussioner.

 

 

Uppgifter

 • Kolan- slutuppgift

 • Kolan- arbeta med texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Nycklar till texten

Rubrik 1

E
C
A
Specifikt för uppgiften
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Eleven läser med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, använda sig av lässtrategin utifrån instruktionen. Genom att, på ett enkelt sätt, förutspå handlingen, skriva frågor till texten, förklara sådant som är otydligt och göra en sammanfattning av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven läser med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda sig av lässtrategin utifrån instruktionen. Genom att, på ett utvecklat sätt, förutspå handlingen, skriva frågor till texten, förklara sådant som är otydligt och göra en sammanfattning av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven läser med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda sig av lässtrategin utifrån instruktionen. Genom att, på ett välutvecklat sätt, förutspå handlingen, skriva frågor till texten, förklara sådant som är otydligt och göra en sammanfattning av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket läsförståelse.
Språk och stil
 • Sv  A 9
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du skriver med ett ganska varierat språk och binder ihop texten på ett enkelt sätt.
Meningsbyggnaden fungerar i relativt väl, tex genom att vara varierad. Du skriver med ett varierat språk och binder ihop texten på ett utvecklat sätt.
Meningsbyggnaden fungerar väl,tex genom att vara varierad träffsäker. Du skriver med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt
Skrivregler
 • Sv  A 9
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer i relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer i väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.