👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bild

Skapad 2019-06-18 11:04 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Bild
Med hjälp av olika tekniker och material ska vi utveckla våra förmågor inom ämnet bild.

Innehåll

Utgångspunkt:

Gruppen har behov av att få utveckla sina förmågor inom bildämnet. Flera av eleverna känner sig obekväma med att måla sig själva eller använda olika tekniker och verktyg, ex. skuggning.

 

Genomförande: 

Vi kommer att arbeta utifrån ett antal uppgifter med fokus på olika material och teknik för att utveckla våra förmågor (se matris nedan). Följande arbeten/uppgifter kommer genomföras:

- kollage

- primär- och sekundärfärger

- skuggningsteknik med dödsskalle

- pumpa i papier-maché

- människokroppen 

- skelettet Ben

 

För att medvetandegöra tanke- och arbetsprocessen kommer eleverna reflektera kring detta efter varje arbetsuppgift utifrån frågorna:

Varför blev det som det blev? Vad kunde du ha gjort annorlunda? Vad blev bra och mindre bra?

 

Bedömning:

Varje uppgift bedöms utifrån matrisen nedan.

Matriser

Bl
bild

Bildframställning

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Bilden berättar något
Framställning av några olika typer av berättande och informativa bilder vars bildspråk kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. (Du skapar bilder som tydligt berättar något du har varit med om och hur det kändes samt vad du tycker är bra, dåligt, kul, läskigt, fantastiskt...)
Ditt bildspråk är enklet vilket innebär att du kan framföra ett budskap på ett enkelt sätt, t.ex. genom streckgubbar, ord, symboler och pilar som förtydligar innehållet. Att tänka på: Försök att se konturerna på det du vill rita eller måla och få fram lite former. Försök rita istället för att skriva och använd färger när du kan.
Ditt bildspråk är utvecklat eftersom dina bilders budskap tydligt framgår. Du har använt lämpliga färger och former. Man förstå lätt vad det är du vill kommunicera med sin bild.
Vilket material du använder
Genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. (Du kommer själv fram till vilket som fungerar bäst: blyerts, skuggningar, tusch eller färgglada kombinationer för att det ska bli tydligt vad det är du vill få fram eller sagt med din bild, budskapet.)
Du har valt en uttrycksform som stämmer överens med vad du vill förmedla. Fundera kring hur du på ett annat sätt skulle kunna få fram ditt budskap. Finns det andra sätt gällande bildskapandet som du kan använda dig utav?
Du använder genomarbetade uttrycksformer och gör egna val och inte enbart det som nämns som förslag i presentationen av uppgiften.
Hur du använder materialet
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på olika sätt för att skapa olika uttryck. (Du känner till att det finns olika verktyg, blyertspennor med olika egenskaper, skuggtekniker, olika slags underlag eller papper samt olika färger med kombinationer som används för att få fram det du vill.)
Du har i huvudsak ett fungerande sätt när du använder olika pennor, tekniker, färger och former. Detta innebär att du kan använda dig utav primär- och sekundärfärgerna och förstår grunderna i skuggteknik. Du behöver ibland lite hjälp med hur vissa verktyg fungerar men kan klara dig ganska bra på egen hand. Att tänka på: Lita på att du själv kan besluta vad du ska använda för material och teknik.
När du bestämt dig för vilka uttrycksformer du vill använda dig utav har du ett relativt välfungerande och varierat arbetssätt som visar att du hanterar både verktyg och tekniker bra. Du använder läraren som bollplank när du blir lite osäker.

Redskap för bildframställning

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Full av idéer
Eleven kan i det bildskapande arbete få idéer inom några olika ämnesområden genom att återvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
När läraren presenterar en uppgift och visar allt material du kan arbeta med kommer du själv med någon idé som du kanske kan få någon användning utav. Det innebär att du bidrar till att utveckla den egna bilden. Att tänka på: Se det som läraren visar som ett förslag istället för det enda rätta att göra. Vad tycker du man kan använda eller göra för att få fram just din idé?
Du låter dig blbi inspirerad av läraren men kommer även på egna idéer. Vissa utav dem använder du för att skapa bilder och utvecklar därmed delvis egna idéer.
Hur gick det?
Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvalitén i bildarbetet. (Du ser på ett arbete och kan säga hur du tycker att arbetet har gått under tidens gång och hur bra bilden blev och varför. Du tänker även på vilka ord du använder.)
Du ger enkla omdömen eftersom du kan säga någon litet och kortfattat om bilden framför dig. T.ex. "Från början till slut har arbetet gått... Den färdiga bilden är..." Att tänka på: Fundera kring om du kan hitta fler adjektiv som passar för bilden och arbetet. Varför blev det som det blev? Vad kunde du ha gjort annorlunda? Vad blev bra och mindre bra?
Dina omdömen är utvecklade eftersom det är tydligt att du har insikt i hur arbetet har gått till från början till slut och du har en tydlig uppfattning om hur det slutliga resultatet blev, Du kan motivera hur det gick.