Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i hemmet och runt om oss

Skapad 2019-06-18 11:14 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 1 – 3 Teknik
Alla saker som vi använder till något är teknik. Det vi använder sakerna till är också teknik.

Vilken teknik finns hemma där du bor? Vilken teknik finns på vår skola? Det ska vi ta reda på mer om i det här arbetsområdet.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att undersöka hur några vanliga föremål du kan hitta hemma är konstruerade. Vi kommer att läsa faktatexter, titta på filmer och arbeta med olika arbetsuppgifter.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma 

 • om du kan ge exempel på några tekniska saker som du kan hitta hemma,
 • om du kan berätta om hur några vanliga tekniska saker du kan hitta hemma har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.

Det gör jag genom att lyssna på dig när vi samtalar, dels i grupp och enskilt, om olika tekniska saker och genom att titta på hur du arbetar med olika arbetsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik i hemmet

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper
Tekniska lösningar
 • Tk  E 6
Du kan ge exempel på några tekniska saker du kan hitta hemma.
Genomföra arbeten
 • Tk  E 6
Du kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
Förändring över tid
 • Tk  E 6
Du kan berätta om hur några vanliga tekniska saker du kan hitta hemma har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: