Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik kap 1

Skapad 2019-06-18 11:37 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 1 "De fyra räknesätten" i Favorit matematik. Kapitlet innehåller en repetition från åk 4 inom många områden i matematik men framför allt de fyra räknesätten och problemlösning. Efter avslutat arbetsområde har du lärt dig: - huvudräkning och uppställning för de fyra räknesätten - ekvationer och olikheter - prioriteringsregeln

Innehåll

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit matematik kap 1 åk 5

På väg att uppnå målen
Godkänd
Mer än godkänd
Väl godkänd
Huvudräkning
Kan räkna huvudräkning med addition av tvåsiffriga tal. (23+37)
Kan räkna huvudräkning med addition och subtraktion av tvåsiffriga tal. (23+37) (80-46)
Kan räkna huvudräkning med addition och subtraktion av tvåsiffriga tal. Kan räkna huvudräkning med multiplikation och division inom ramen för multiplikationstabellen. (23+37) (80-46) (8·9) (56/8)
Kan räkna huvudräkning och använder enkla prioriteringsregler. (100-35/5)
Prioriteringsregeln
Använder inte prioriteringsreglerna utan räknar talen från vänster till höger, vilket ger ett felaktigt svar. 100-7·7+ 16/4=
Använder enkla prioriteringsregler ex beräknar multiplikation och division före addition. 7·7+ 16/4=
Använder enkla prioriteringsregler ex beräknar multiplikation och division före addition. Räknar sedan från vänster till höger med additioner och subtraktioner. 100-7·7+ 16/4= 100-49+4= 51+4=55
Använder prioriteringsregler och beräknar parenteser först och sedan multiplikation och division. Räknar slutligen allt från vänster till höger med additioner och subtraktioner. 100-(4+3)·7+ 16/4
Ekvationer
Kan inte bestämma värden av obekanta tal i enkla likheter. (x-15=5 x=?) (x+4=10 x=?)
Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter där den obekanta är en del i en addition, subtraktion eller multiplikation. (23+x=40 x=17) (x-15=5 x=20) (7·x=42 x=6)
Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter där den obekanta är en del i en addition, subtraktion, multiplikation och division. (23+x=40 x=17) (x-15=5 x=20) (7·x=42 x=6) (35/x=7 x=5)
Bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter och kan redovisa sin metod med hjälp av likhetstecknets betydelse. 23+x = 40 23-23+x = 40-23 x = 17
Skriftlig beräkningsmetod addition
Visar inte skriftliga uträkningar för addition utan använder bara huvudräkning.
Använder en skriftlig metod för att addera två tal utan växling. (423+45)
Använder en skriftlig metod för att addera två tal med behov av växling. (175+68)
Använder en skriftlig metod för att addera fler tal med växling. (75+268+3649)
Skriftlig beräkningsmetod subtraktion
Använder inte skriftliga uträkningar för subtraktion utan använder bara huvudräkning. (134-24)
Använder en skriftlig metod för att subtrahera ett tal från ett annat utan behov av att växla. (37-24)
Använder en skriftlig metod för att subtrahera ett tal från ett annat med behov av växling. (456-273)
Använder en skriftlig metod för att subtrahera ett tal från ett annat med behov av växling i flera led. (500-273)
Skriftlig beräkningsmetod multiplikation
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två tal utan behov av att växla men får en orimlig produkt. (5·42) eller Använder inte skriftliga uträkningar för multiplikation utan använder bara huvudräkning.
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två tal utan behov av att växla och får en rimlig produkt. (43·2)
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två tal med behov av växling och får en rimlig produkt. (674·5)
Använder en skriftlig metod för att multiplicera två flersiffriga tal med behov av växling och får en rimlig produkt. (35·43)
Skriftlig beräkningsmetod division
Använder inte skriftliga uträkningar för division utan använder bara huvudräkning.
Använder kortdivision för att dividera en flersiffrig täljare med en ensiffrig nämnare som går jämnt ut i varje steg och får en rimlig kvot. (96/3)
Använder kortdivision för att dividera en flersiffrig täljare med en ensiffrig nämnare med behov av minnessiffror och får en rimlig kvot. (590/5)
Använder kortdivision för att dividera en flersiffrig täljare med en ensiffrig nämnare med behov av minnessiffror, där kvoten innehåller en nolla och får en rimlig kvot. (Jämför 912/3=34 med 912/3=304)
Problemlösning
Kan inte själv utläsa frågan i en textuppgift. eller Förstår frågan i en enstegs textuppgift och påbörjar en lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och påbörjar en lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och redovisar en rimlig lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och redovisar en rimlig lösning. Redovisar tydligt svar med enhet.
Problemlösning
kommunikation
Visar få eller inga uträkningar men kan (ibland) skriva rätt svar.
Redovisar delar av sin lösning i skrift.
Redovisar alla delar i sin lösning och använder sig av flera uttrycksformer. (allt du räknat ut ska synas på pappret)
Redovisar en tydlig lösning med lämpliga matematiska metoder. Din lösning är strukturerad och lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: