Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd

Skapad 2019-06-18 12:08 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Längdbegreppet för elever i särskild undervisningsgrupp på högstadiet
Grundskola F – 9 Matematik
Vad menas egentligen med längd och hur långt är en meter? Detta och mycket mer ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • vad som menas med längd
 • mäta längd
 • uppskatta längder
 • göra rimlighetsbedömningar
 • olika enheter för längd och omvandlingar mellan dem
 • använda olika problemlösningsstrategier för att kunna lösa problem som handlar om längd

 

Du kommer att arbeta såväl gruppvis, parvis som enskilt med mycket praktiskt arbete men också med skriftliga och muntliga uppgifter. 

Du kommer att först få mäta med okonventionella måttenheter för att sedan använda måttband, linjaler etc och mäta med konventionella längdenheter.

Du kommer att träna på uppskattningar och rimlighetsbedömningar samt enhetsomvandlingar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: