Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nulägesanalys

Skapad 2019-06-18 12:46 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola F – 9
Kopierat från min plan för förbättrad undervisningskvalitet

Innehåll

 

Elevernas resultat

(Resultatnivå)

Underlag (exempel):

 • Progression (screeningar elevers kunskapsutveckling)

 • Unikum - extra anpassningar/ särskilt stöd/måluppfyllelse

 • Skolverkets bedömningsstöd/

kartläggningsmaterial

 • Nationella prov

 • Terminsbetyg Slutbetyg

De allra flesta når målen i musik.

De som inte når målen är antingen i kategorin “kommer inte på lektionerna” eller så har de inte lämnat in en nödvändig uppgift.

Bland slutbetygen var det bara en elev som inte nådde målen. 

Undervisning

(Processnivå)

Underlag (exempel):

 • Ämnesträffar

 • KL/Aktionsforskning

 • Planeringar

 • Digitala verktyg i undervisningen

 • SYV-plan

 • Elevenkät

 • Uppstart, sista femman,

 • Trygghet och studiero

 • Pluppmöte

Fokus på praktiska moment, där vi börjar med att lära oss att hantera de olika instrumenten i åk 6 o sedan jobbar mer o mer med att kunna spela tillsammans med andra under de senare åk.

Musikteoretiska begrepp o kunskaper sprängs in i den praktiska undervisningen, förutom vad gäller musikhistoria.

Den skapande sidan av ämnet finns löpande under hela tiden.

Elevernas resultat i relation till undervisning

(Resultatnivå)

 

De i särklass två enskilt viktigaste faktorerna för elever som inte når målen är att de antingen inte kommer på lektionerna eller inte lämnar in de uppgifter som behövs eller både och. Vad gäller den första faktorn behöver jag hjälp av mentor, EHT, föräldrar o resurspersonal för att få eleverna till musiksalen. Vad gäller den andra faktorn kan jag bli bättre på att i god tid meddela mentor o föräldrar om att en inlämning saknas, så att påminnelser o påtryckningar kommer från fler håll.

 

Identifiering av insatser - Det här gör jag kommande läsår!

Ta fram förslag på insatser som du planerar att genomföra nästkommande läsår.

Insatserna baseras på de orsaker du tidigare identifierat

 

Undervisning

(Processnivå)

Planering av undervisning.

Vilken undervisning/vilket moment vill jag testa eller utveckla?

På något sätt behöver jag hjälpa eleverna att bättre förstå hur samspelet mellan musiker fungerar, hur viktigt det är att lyssna på de andra o försöka få det man själv gör att passa ihop med helheten.

Hur du vill använda de resurser vi har

(Strukturnivå)

Personal

IT

Lärmiljöer

Musiksalen är i behov av viss uppfräschning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: