👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 5

Skapad 2019-06-18 13:40 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå och använda decimaltal i olika sammanhang.

Innehåll

Mål för detta arbetsområde - detta ska vi lära oss:

 

* vad decimaltal och "en hel" innebär

* skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter

* skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar

* storleksordna decimaltal

* addera och subtrahera enkla decimaltal

* upptäcka, välja och använda lämpliga strategier och metoder vid problemlösning

 

Begrepp:

en hel                 decimaltal                       decimaltecken

tiondel                hundradel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6