Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorikanalys SVE 3

Skapad 2019-06-18 14:12 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Svenska
Retorikanalys Du kommer i detta moment att arbeta med ämnet retorik - konsten att övertyga. Momentet inleds med analysövningar i grupp och avslutas med en skriftlig examination av ett argumenterande tal.

Innehåll

Vad?

Genomför en övningsanalys av talet som bifogas i länken. Tag hjälp av frågorna nedan.

 

Hur?

Lektion 1. Besvara frågor 1-5. Analysera talets innehåll, syfte och struktur.  

Lektion 2. Besvara fråga 6, samt fördjupningsfrågor 7-8. 

 

 

Varför? 

Du tränar retorikanalys med syfte att förbättra dina egen argumentationsförmåga och bli ännu skickligare på att övertyga din omgivning. 

 

 

 

 

 

Olof Palme - Jultalet

 

Uttalande gjort till TT, sedan SVT.

Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Och det som pågår idag i Vietnam, det är en form av tortyr.

Det kan inte finnas militära motiv för bombningar i denna skala. Militära talesmän i Saigon har sagt att det inte förekommer någon uppladdning från nordvietnamesernas sida. Det kan inte heller rimligen bero på någon halsstarrighet ifrån vietnamesernas sida vid förhandlingsbordet. Alla kommentatorer är överens om att det främsta motståndet mot oktoberöverenskommelsen i Paris har givits av presidenten Thieu.

Det man nu gör det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd, och av de har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn.

Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka.

Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret.

Nu fogas ett nytt namn till raden, Hanoi julen 1972.

 

Retorikanalys

Läs Olof Palmes jultal. Besvara sedan frågorna nedan. Lämna in dina svar i ett dokument (1-2 sidor, pkt 12, 1,5 radavstånd) utan frågor med lämplig styckeindelning. Källhänvisa korrekt till minst en skriftlig källa. Använd referatmarkörer genomgående och konsekvent när du skriver. Var noggrann med språk och grammatik: Korrekturläs noggrant innan du lämnar in.

Talanalys

 

1.      1. Hur inleder Palme sitt tal? Vad sägs? 

      2. Vilken är Palmes tes (åsikt)?

2.      3. Hur argumenterar Palme för att besvara tesen?

3.      4. Vilka motargument besvaras?

      5. Hur avslutas talet? Vad sägs? 

4.      6. Redogör utförligt för talets stilistiska utformning (ta hjälp av mallen för troper/stilfigurer).

Talet och talaren i dess sammanhang

 

I denna del av uppgiften ska du hänvisa till minst två skriftliga källor (med namngiven författare). 

5.      7. Redogör kortfattat för vilka omvärldshändelser som fick Olof Palme att hålla sitt tal.

6.      8. Redogör utförligt, med stöd av talet och dess mottagande, för Olof Palmes förmåga (och eller oförmåga) att uppnå Etos, logos och patos. Ge exempel och skriv minst en motivering till vart och ett av begreppen.

 

 

 

  

 

 

Troper

 • Hyperbol - överdrift- "Astrid Lindgren finns i alla svenskars hjärtan"
 • Litotes - underdrift- "Det här var inte så roligt att höra"
 • Liknelse - "Du är som en ros"
 • Metafor - "Du är en ros"     
 • Metonymi - namnbyte - "Eleverna läser Strindberg just nu" Istället för ”Eleverna läser Hemsöborna just nu”; ”Ta till flaskan” Istället för ”Missbruka alkohol”

Stilfigurer

 • Allitteration - upprepning av samma inledningsbokstav i flera ord i följd. "Veni vidi vici"
 • Anafor -  upprepning av samma ord i början av en mening, en sats, en versrad eller ett stycke: "Jag har en dröm... Jag har en dröm... Jag har en dröm..."
 • Antites - motsatta tankar eller begrepp ställs mot varandra. "Det är en fråga om liv och död."
 • Exclamatio - utrop: "o, gudar!", "medborgare!", "död åt fienden!" och så vidare.
 • Ellips - man utelämnar en del av meningen: "Jag skulle kunna hjälpa dig, men..."
 • Interrogatio - retorisk fråga: i stället för att påstå något ställer man lyssnaren inför en fråga där svaret är mer eller mindre givet: Vem vill inte bli älskad?
 • Ironi - man säger en sak men menar egentligen motsatsen: "Vilket underbart väder!" när det spöregnar och man egentligen inte alls tycker om regnväder
 • Klimax - stegring så att man vid en uppräkning låter sista ledet utgöra en höjdpunkt:Jag är upprörd. Nej jag är faktiskt riktigt arg. Man skulle kunna säga att jag är heligt förbannad”.
 • Trikolon - man utformar sina tankar i tre led. "Landslaget behöver rekrytera duktiga spelare. Nya spelstrategier leder till ett effektivare anfallsspel. Först därefter kan Tre kronor förvänta sig att ta VM-guld."
 • Ratiocinatio - Talaren resonerar med sig själv, och ger i form av en monolog såväl svar som sakskäl till sina ställda frågor.

 

Kunskapskrav

 

Betyget E

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

Betyget C

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

Betyget A

Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Matriser

Sve
Retorikanalys SVE 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: