Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatekonomi och konsumenträtt

Skapad 2019-06-18 14:15 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Samhällskunskap
k

Innehåll

Studiematerial

Momentet behandlar sidorna 211-235 i Stringent 1b (Kapitel 8 Identiteter och normer).

PK-mannen (serie på UR Skola):

PK-mannen: Livet som macho

PK-mannen: Får man säga handikappad?

PK-mannen: Hur ser en svensk ut?

PK-mannen: Ibland skrattar jag åt bögskämt

PK-mannen: Är tjock lika med ful?

PK-mannen: Ska jag säga hen eller den?

PK-mannen: Metoo, gäller det verkligen mig?

PK-mannen: Där jag bor finns ingen arbetarklass?

PK-mannen: En duktig ateist

PK-mannen: Är lantisar inskränkta?

PK-mannen: Metoo - vägen till insikt

 

Momenten kommer att examineras genom:

Del 1: Identitet, normer och relationer

 • Rapport om identitet, normer och relationer (vetenskaplig metod: intervju och/eller observation)
 • Gruppuppgift (Film: Ombytta roller).

Del 2: Genus, klass och etnicitet

 • Analys om förhållandena i Norrtälje kommun

 

Samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier:

Identitet, Personlig identitet, Gruppidentitet, Social identitet, Identitetsteori, Social konstruktion, Arv, Miljö, Symbolisk interaktionism, Socialisation, Socialisationsprocessen, Socialisationsteori, Normer, Normstrukturer, Internalisering, Gemenskap, Utanförskap, Grupp, Mansnormen, Kvinnonormen, Machonormen, Heteronormen, Funktionsnormen, Kroppsideal, HBTQ, Cisnormen, Kön, Etnicitet, Klass, Genus, Makt, Maktrelationer, Maktstrukturer, Intersektionalitet, Stigmatisering, Stigma, Stigmatiseringsteori, Jaget, Spegeljaget, Rollteorin, Stämplingsteorin, Diskriminering, Trakasserier, Kränkningar, Grupputvecklingsmodellen, Kategoriseringsmodellen, Andrafiering, Rasifiering, Brottstrappan, Kapital, Social kapital, Kulturellt kapital, Ekonomiskt kapital, Fält, Habitus, Det sociala rummet

 

Lektionsplaneringar publiceras i OneNote

Länkar:

Pierre Bourdieu och klassbegreppet

Diskrimineringsombudsmannen

RFSL

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: