Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smart teknik - vi bygger broar!

Skapad 2019-06-18 14:40 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Teknik
Nu är det dags! Hållbarhet! Vi kickstartar åk 5 med att bygga broar tillsammans i din hemgrupp. Vad är en bro och varför bygger man broar? Vad finns det för olika brokonstruktioner och vilket material används när man bygger broar?

Innehåll

Vi kommer att under vecka 34-35 fördjupa våra kunskaper om konstruktion och hållbarhet. I din hemgrupper ska ni få göra en skiss utifrån givna kriterier på en bro som ni sedan ska bygga med hjälp av glasspinnar, lim, snöre och pinnar.

Tidsperiod

 •  2 veckor v. 34-35

Förmågor

 •  identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Jag ska kunna rita en skiss på en enkel konstruktion med fokus på hållbarhet och stabilitet.
 • Jag ska kunna konstruera en modell utifrån min skiss med limstavar och glasspinnar.
 • Jag ska kunna dokumentera min arbetsprocess i en rapport där jag använder mig av ämnesspecifika begrepp.
 • Jag ska muntligt kunna resonera kring några hållfasta och stabila konstruktioner där jag resonerar kring hur de används, hur de är uppbyggda och vilket material de är gjorda av.

 

    Kriterier för bron som ska byggas:

     Högst 70 glasspinnar
     Max 7 limstavar
     2 meter snöre
     Det ska gå att göra över bron med en leksaksbil som är 4 cm bred.
     Spännvidden ska vara 30 cm
     Bron ska vara stabil, tålig och kunna bära mint 5 kg.
     Bron ska motsvara skissen

   

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 Formativ

 • Exittickets utifrån lärandemål
 • Självskattning
 • Kamratbedömning
 • Delaktighet i diskussioner

Summativ

 • Bro och skiss av bro
 • Rapport av genomförandet

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Filmer och filmdiskussioner
 • Exittickets
 • Dokumentation
 • Välarbetad skiss
 • Brobygge
 • Presentation av bro
 • Utvärdering av skiss, bro och grupparbete
 • Frågesport om olika broar - konstruktion och hållbarhet
 • Rapport av brobygge

 

Till dig som missar delar av undervisningen, vill repetera eller
skapa förförståelse:

- Via Unikum går du in på Espresso och väljer du
Trollsländan - Smart teknik - Videor - Broar 
Trollsländan - Smart teknik - Övningar - Olika typer av broar
Trollsländan - Smart teknik - Faktatexter - Olika typer av broar


Film: Fatta fakta - Hållfasthet

https://urskola.se/Produkter/168201-Fatta-fakta-Hallfasthet

Om du skulle vara borta under brobygget eller större delar av projektet kommer du få en skriftlig uppgift där du visar dina kunskaper utifrån lärandemålen och de förmågor vi arbetar med.

Uppgifter

 • Rapport för brobygge.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: