Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - enkla maskiner

Skapad 2019-06-18 14:50 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola F – 3 Teknik
Vi ska lära oss vilka de enkla maskinerna är, hur vi använt oss av dem förr och nu samt varför de är viktiga.

Innehåll

Vi ska:

- Ha gemensamma diskussioner.

- Titta på en powerpoint.

- Titta på korta filmer om de enkla maskinerna.

- Jobba i lärpar med läsförståelsetexter.

- Redovisa.

- Skriva en faktatext om de enkla maskinerna.

- Göra egna konstruktioner.

Så här bedöms du:

Du bedöms efter din delaktighet på lektionerna samt på hur du kan använda dig av de begrepp vi diskuterat. Du bedöms utefter hur du kan göra en skiss och därefter konstruera den skissen samt hur delaktig du är i att föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik - enkla maskiner

På väg mot målet
Uppnått målet
Tekniska lösningar
Eleven känner till några enkla maskiner och kan med stöd berätta vad de kan användas till.
Eleven känner till några enkla maskiner och kan berätta hur de fungerar samt hur de används för att uppnå en viss funktion.
Konstruktion
Eleven kan med stöd göra enkla skisser av en konstruktion. Eleven kan med stöd hjälpa till att föra arbetet framåt.
Eleven kan göra enkla skisser och dokumentationer av en konstruktion. Eleven kan hjälpa till att föra arbetet vidare genom att formlera och välja handlingsalternativ som leder framåt. .
Begrepp
Eleven kan med stöd använda några av teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Eleven kan använda några av teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: