Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

centrala begrepp

Skapad 2019-06-18 15:18 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Vård och omsorg
Inom vård används vissa begrepp som är vägledande, det vill säga vilka principer som gäller vid vårdarbete. Vi kommer att gå igenom vilka dessa begrepp är samt vad de innebär inom vården.

Innehåll

Vad: vi ska jobba med att förstå centrala begrepp och värderingar  som vi jobbar efter inom vården.

Varför: för att begreppen används inom vården och att förstå vilka värderingar som gäller inom vården

Hur: genomgång på tavlan, eleverna antecknar och diskuterar

Bedömning: kunna använda begreppen samt ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.
  Vår  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande.
  Vår  A
 • Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också utförligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
  Vår  C
 • Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också översiktligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven översiktligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
  Vår  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: