Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4-5 18/19

Skapad 2019-06-19 08:11 i Edsta skola Hudiksvall
Arbetet baserar sig på Puls Samhällskunskap 4-6, som bland annat handlar om hur vi lever tillsammans.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Detta ska vi jobba med.

Innehåll

Mål att uppnå:

 

 • Hur kan barn få hjälp om familjen har problem?
 • Vem bestämmer i skolan?
 • Varför går man i skolan?
 • Vad kan man göra för att motverka mobbning.
 • Hur känns det att vara mobbad?
 • Alla är lika mycket värda!

 

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer tillsammans att läsa och bearbeta texterna i läromedlet Puls Samhällskunskap.
 • Vi diskuterar relevanta saker.
 • Vi arbetar också med olika värderingsövningar.
 • Vi kommer också att ha skriftliga uppgifter.
 • Vi kommer att titta på filmer som berör de ämnen vi jobbar med.

Det här kommer jag att bedöma:

På vilket sätt du är aktiv på lektionerna - både muntligt och skriftligt.
Hur du deltar i diskussioner - om du är aktiv och visar intresse.
Hur väl du utför de skriftliga uppgifterna, att du visar vad du kan och gärna utvecklar dina svar.
Hur du kan använda det du lärt dig genom att använda detta i andra sammanhang.
Hur väl du kan visa vad du lärt dig genom ett test, där även egna kommentarer och tankar får utrymme.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: