Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning - trygg grupp

Skapad 2019-06-19 08:29 i Kristallen Hedemora
Förskola
Nya barn skolas in i gruppen och nya grupper skapas på förskolan. En viktig process under inledningen av hösten blir därför att skapa en bra inskolning och arbeta för en trygg grupp.

Innehåll

Syfte:
Ge nya barn en bra start på förskolan, trygga barn ger trygga vårdnadshavare.
Skapa trygga grupper i de nya gruppkonstellationerna. 

Mål:
Trygga barn och trygga vårdnadshavare under och efter inskolningsperioden.
Arbeta för trygga grupper där barnen känner trygghet och trivsel.
Se alla barn i gruppen.

Metod/Aktivitet:
Föräldraaktiv inskolning.
Gruppstärkande aktiviteter.
Pedagoger som är närvarande och ser barnen.
Uppföljningssamtal med vårdnadshavare gällande inskolningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: