Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati/diktatur och mänskliga rättigheter

Skapad 2019-06-19 08:30 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi arbetar med FN och de mänskliga rättigheterna, Sveriges demokratiska system med ex grundlagar samt utmärkande drag för demokratier och diktaturer. Vi gör omvärldsspaningar och diskuterar/problematiserar kring området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati/diktatur och mänskliga rättigheter

F
E
C
A
Kunskaper
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer, de demokratiska värdena och processerna samt de mänskliga rättigheterna.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer , de demokratiska värdena och processerna samt de mänskliga rättigheterna.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer, de demokratiska värdena och processerna samt de mänskliga rättigheterna.
Begrepp och modeller
Eleven har ännu inte visat att hen kan använda sig av begrepp och modeller på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Eleven har ännu inte visat att hen kan föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Värdera och uttrycka ståndpunkt
Eleven har ännu inte visat att hen kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med hjälp av resonemang och argument och växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: