Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4-5 18/19

Skapad 2019-06-19 08:36 i Edsta skola Hudiksvall
Arbete med vårt avlånga land!
Grundskola 4 Geografi
Detta ska vi jobba med.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du ska:

 • känna till Sveriges olika naturtyper: jordbruksbygd, skogsbygd, fjällbygd.
 • kunna Sveriges viktigaste naturresurser och hur de används (bördig jord, skog, järnmalm, vatten).
 • Jobba med delar av Europa och deras huvudstäder.
 • kunna använda kartan.
 • kunna några geografiska begrepp.

Undervisning

 • dokumentera i din arbetsbok
 • delta i muntliga genomgångar och diskussioner
 • se på filmer
 • arbeta med kartor
 • ta del av och arbeta med texter i geografiboken, andra faktaböcker och Internet genom att t.ex. svara på frågor
 • arbeta individuellt
 • arbeta i par/grupp
 • träna på att argumentera i olika frågor

 

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: