Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning inom matematik

Skapad 2019-06-19 09:18 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 3 – 6 Matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Problemlösning Matematik Gruvrisskolan

Helhet

Här görs en samlad bedömning inom området problemlösning baserad på nedanstående matris och med hänsyn till hur långt vi kommit i undervisningen just nu.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
=====>
Du tränar din förmåga till problemlösning
Du har en godtagbar förmåga till problemlösning
Din förmåga till problemlösning är mer än godtagbar
-

Problemlösning

Hur du lyckas komma fram till en lösning på ett eller flera problem
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
=====>
Du tränar på att lösa problem, ibland går det bra och ibland mindre bra.
Du löser problem du får välja själv.
Du kan lösa problem i flera steg.
Du kan lösa mer avancerade problem.

Kommunikation

Hur väl du lyckas visa hur ett problem kan lösas.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
=====>
Du tränar på att visa hur du tänker om hur problem kan lösas
Du visar hur problemet kan lösas och det mesta går att följa hur du tänkt.
Du visar hur problemet kan lösas och det är lätt att se hur du tänkt.
Du visar hur problemet kan lösas, det är mycket tydligt hur du tänkt.

Resonemang

Hur väl du använder matematiska resonemang, begrepp, beräkningar och drar slutsatser samt bedömer lösningens rimlighet.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
=====>
Du tränar på att visa samband, mönster och logiska slutsatser.
Du förklarar med ord, modeller och/eller enklare beräkningar hur du löst problemet och bedömer om lösningen är rimlig.
Du förklarar i huvudsak med matematiska begrepp, modeller och/eller beräkningar hur du löst problemet och bedömer om lösningen är rimlig.
Du förklarar med matematiska begrepp, modeller och/eller beräkningar hur du löst problemet och bedömer om lösningen är rimlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: