Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I böckernas värld

Skapad 2019-06-19 09:23 i Kungsgårdsskolan Säter
Eleven kommer att utveckla sin förmåga att läsa genom att läsa olika sorters texter. Eleven visar att hon/han förstått genom att återberätta eller svara på frågor. Eleven provar olika lässtrategier.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Välkommen till skönlitteraturens magiska värld! Du kommer att utveckla din läsförmåga genom läsa olika sorters texter och prova olika lässtrategier och diskutera dessa.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • ta eget ansvar för att du är med och diskuterar och provar olika strategier
 • läsa med flyt
 • läsa och förstå

Undervisning

Du kommer att arbeta med:
:

 • olika sorters texter som passar dig
 • lässtategier för att få flyt och för att förstå
 • läsa enskilt och i grupp
 • att diskutera texters innehåll, budskap och personbeskrivningar
 • att återberätta texterna genom att sammanfatta eller svara på frågor.

Bedömning

Din förmåga att:

 • visa att du förstått det du läst genom att svara på frågor eller sammanfatta.
 • prova olika strategier och diskutera dessa.


Övrigt, se matris

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsa

Läsa

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa skönlitteratur
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa skönlitterära texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt. Jag läser självständigt.När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag, tar om eller frågar en vuxen.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Lässtrategier- läsa med flyt
Jag använder olika strategier för att läsa. T ex pekar på varje ord jag läser. Delar upp långa ord, Har en linjal under meningen, läser högt för mig själv,
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrategi när jag läser en text.
Jag kan välja lässtrategi beroende på vilken text jag läser.
Lässtrategier- förstå
Jag använder olika stöd för att minnas vad jag läst. T ex tänka på egna erfarenheter, skapa inre bilder, slå upp ord jag inte förstår, dra slutsatser, tolka och läsa mellan raderna, tankekartor och stödord
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrategi för att förstå den text jag läser.
Jag kan välja lässtrategi för att förstå beroende på vilken text jag läser.
Läsförståelse
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning med hjälp av en vuxen.
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad sammanfattning. Jag väljer ut det viktiga från texten.
Läsa mellan raderna
Tolka och dra slutsatser
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Jag kan motivera mitt resonemang med något exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt. Jag kan motivera mitt resonemang med exempel från texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: