Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan Samhällskunskap årskurs 4 2019-2020

Skapad 2019-06-19 09:34 i Fjärås Bräckaskolan Röd Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna Lpp är förankrad i Lgr-11
Grundskola 4 Samhällskunskap
Samhällskunskap åk 4

Innehåll

Skolan ska

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Eleverna ska ges förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv och utveckla förståelse för människors levnadsvillkor. Eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att:

 • känna till sociala skyddsnät för barn
 • känna till de mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse
 • känna till demokrati och lokalt beslutsfattande
 • känna till hur reklam påverkar oss

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Känna till vad som utmärker ett demokratiskt samhälle.
 • Känna till några sociala skyddsnät för barn och barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Känna till urfolket samerna och dess rättigheter.

Undervisning

 • Vi arbetar med skolans värdegrund
 • Vi arbetar med EQ-övningar
 • Vi arbetar med klassråd och elevråd
 • Vi arbetar med urfolket samerna och dess samhällskultur
 • Vi arbetar med reklamens påverkan
 • Vi arbetar med skillnader mellan reklam och information
 • Vi arbetar med reklam ur ett genusperspektiv

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: