👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och skrivinlärning Forskarna ht19 vt20

Skapad 2019-06-19 10:08 i Nyhammars förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi fortsätter vår satsning på läs- och skrivinlärning genom att möta barnens intresse och utmana dem vidare utöver deras kunskapsnivå.

Innehåll

 

Var är vi?

Barnen har börjat få god kännedom om bokstäverna och många har börjat skriva namn och en del även meningar.
De har skrivböcker som de skriver i och en del använder skrivremsor vi skapat. De är intresserade av att lära mer och efterfrågar mer material att lära sig med.

De sitter och läser själva, tillsammans med kompisar och med pedagog. Barnen läser skrivremsorna när de lagt orden som hör till bilderna. De frågar efter fler skrivremsor med fler ord.

 

Vart ska vi?

Vi arbetar mot läs- och skrivkunnande i enkel form utefter barnens intresse och kunskapsnivå.

De ska ha kännedom om bokstäverna och kunna skriva enkla ord, de ska kunna läsa enkla ord.

  


Hur gör vi?

Vi skapar möjligheter i miljön genom att skapa ett rum där barnen kan sitta i lugn och ro och träna sitt skriv- och läsintresse. Vi ser till att det finns skrivmaterial såsom exempelvis pennor, skrivböcker, skrivremsor. Bokstäver ska finnas i närheten av barnens yta samt material de kan använda för att spåra bokstävernas form med penna eller fingrar.

Vi utgår från barnens intresse och kunskapsnivå, vi utmanar dem utöver det de redan kan och finns som stöd och ger vägledning i deras lärande. Vi lyssnar in vad barnen efterfrågar och skapar eller skaffar det som behövs.

Vi dokumenterar barnens lärprocess genom att ta mycket kort och skapa reflektionsbilder på väggarna, vi reflekterar med barnen genom samtal och hjälper dem att se sitt lärande.

Vi dokumenterar även i lärloggarna och via veckobladen.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18