Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7

Skapad 2019-06-19 10:40 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 8 – 0 Moderna språk - språkval
sjuan befäster vi och repeterar mycket av det som vi lärt oss i sexan. Vi kommer in på en del grammatik så som olika verb, possessiva pronomen och adjektivets böjning. Därutöver fyller vi på vårt ordförråd genom textläsning och hörövningar.

Innehåll

Franska år 7

Uppgifter

  • Vad ska vi jobba med?

Matriser

M2
Matris för kapitel 1-2 Chez nous 2 Skolan

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Ordförråd - nya ord och uttryck
F innebär att kunskapskraven för betyget E inte är till fullo uppfyllda.
Du har tagit till dig ungefär hälften orden och uttrycken i kapitel 2. Du kan använda dem i några egna meningar så att innehållet blir begripligt.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden och uttrycken i i kapitel 2 och kan använda dem med ett tillfredsställande resultat i egna meningar
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du har tagit till dig nästan alla orden och uttrycken i kapitel 2 och kan använda dem för att forma egna meningar med gott resultat och förstå dem i berättande text.
Verb i presens avoir, être och er-verb
Du kan presensformen för jag-personen av verben och också några av de andra formerna. Du känner till hur man gör en mening nekande.
Du kan i princip presensformerna för verben, men inte med full säkerhet. Du placerar negationen ne...pas oftast rätt.
Du är helt säker på alla presensformerna av verben och kan tillämpa dem rätt. Du negerar meningar med stor säkerhet.
Bestämd och obestämd artikel
Du kan grammatik- reglerna men kan inte alltid tillämpa dem
Du kan grammatik- reglerna och tillämpar dem med ganska stor säkerhet
Du kan grammatik- reglerna och tillämpar dem med stor säkerhet
Realia
Du kan några fakta om nordöstra Frankrike.
Du kan nämna flera fakta om nordöstra Frankrike
Du kan uttrycka i princip allt det vi läst om angående nordöstra Frankrike.
Uttal och flyt
Du kan läsa långsamt men med en del uttalsfel. I dialoger kan du säga några ofta förekommande fraser med viss säkerhet.
Du kan läsa med visst flyt med bara några uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med ganska stor säkerhet.
Du kan läsa med bra flyt, nästan utan uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: