👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokskapande

Skapad 2019-06-19 11:41 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Grundsärskola F – 9 Kommunikation Estetisk verksamhet
Vi kommer att jobba med fotografering, bokskapande, dramatisering och filmskapande.

Innehåll

Vi jobbar med att fotografera med hjälp av Ipads. Dessa bilder ska sedan skrivas ut och bli en bok, olika böcker utifrån elevernas förutsättningar. 

Vi kommer även att dramatisera sagor som de sedan visar upp för klassen. En del egenskrivna sagor och några kända sagor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande.
  ES  7-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  7-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  7-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- musikskapande samt bildframställning
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9