Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 5

Skapad 2019-06-19 12:28 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 5 Fysik Biologi Kemi
Planering i biologi, fysik och kemi.

Innehåll

NO åk 5

I NO använder vi läromedlet Koll på NO. Vi kommer också att jobba med det digitala NTA-temat "Kroppen". I år 5 behandlar vi följande områden: 

Biologi
Europas sista vildmark

När du arbetat med det här området ska du kunna:

- ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där
- veta vad som menas med växtzoner
- kunna förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.
- kunna berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

Kroppen
När du arbetat med det här området ska du kunna:

- berätta om matens väg genom kroppen.

- veta varför och hur vi andas.

- ge exempel på uppgifter som blodet har.

- förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.

- veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
- ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.

Våra sinnen
När du har arbetat med det här området ska du kunna:

- förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar.

- ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest.

- ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.

- berätta något om vår hjärna och våra nerver.

- hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.

- något om ljus och ljud.

- kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.

Kust och hav
När du har arbetat med det här området ska du kunna:

- berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden.

- förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.

- veta vad som gör Östersjön speciellt som hav.

- berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.

- ge exempel på hur människan påverkar haven.

Fysik

Energi
När du arbetat med det här området ska du kunna:

- ge exempel på vad vi behöver energi till.

- förstå vad energiprincipen innebär.

- ge exempel på energikällor.

- veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi.

- veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel en elvisp.

- ge exempel på vad magneter används till.

- kunna förklara hur vindar uppstår.

- veta hur moln, regn och snö bildas.

- kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.

Kemi
Kemi och miljö
När du arbetat med det här området ska du kunna:

- förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att ”ingenting försvinner, allt finns kvar”.

- ge exempel på några grundämnen.

- berätta om ämnens tre faser.

- ge exempel på en kemisk reaktion.

- ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.

- ge exempel på några basiska och några sura ämnen.

- veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.

- ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

- berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

 

I NO är det fokus på följande:

Naturvetenskapligt arbetssätt:

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Enkla systematiska undersökningar (kemi, fysik), fältstudier och experiment (biologi). Planering, genomförande och utvärdering.

 

Kunskapernas betydelse och utveckling:

Några historiska och nutida upptäckter inom kemi-, biologi- och fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst i äldre tiders naturvetenskap.

 

Granska och tolka information:

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, fysik och kemi t.ex. i faktatexter och tidningsartiklar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: