Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprojekt 2019

Skapad 2019-06-19 12:59 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Under sommaren 2019 kommer vi arbeta med vatten som huvudfokus, vi kommer utforska vattnets olika former och funktioner.

Innehåll

 Varför valde ni detta projekt?
Barnen har visat intresse för vatten nu när värmen har kommit, för att följa deras intresse har vi valt att använda vatten som huvudfokus under sommaren 2019.
Under denna perioden kommer vi att utforska vattnets olika former och funktioner. 

Hur tar ni tillvara på barnens intressen och erfarenheter? 
Genom att samtala med barnen skapar vi en medvetenhet om deras tidigare erfarenheter inom ämnet. 
I våra diskussioner med barnen hör vi deras reflektioner kring vad dom vill lära sig och därifrån utformar vi experiment och aktiviteter.

Hur synliggör ni projektet i lärmiljön?
Vi kommer använda oss av pedagogisk dokumentation i lärmiljöerna på så sätt blir projektet levande och ger möjlighet till diskussioner och samtal med barnen på så sätt synliggörs det även för vårdnadshavare.  

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? 
Vi pedagoger använder oss av ett expansivt språk som hjälper barnen sätta ord på det dom ser och upplever.
Samtala med rätt vetenskapliga begrepp,  

Hur tänker ni utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor?
Vi pratar om vattnets olika former men också mängd och volym. 

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande?
Vi samtalar med barnen och dokumenterar deras reflektioner på så sätt får vi möjlighet att anpassa projektet utifrån barnens nyfikenhet och intresse. 

Hur gör ni arbetet med likabehandlingsplanen levande i vardagen?
Likabehandlingsplanen genomsyrar vardagen i förskolan, i detta projektet synliggör vi det genom att arbeta med grupputvecklande aktiviteter. Pedagogerna är närvarande i aktiviteterna för att skapa trygghet och stärka barnens självkänsla. Vi samtalar med barnen för att stärka deras självförtroende och tillit till sin egen förmåga att se och hantera konflikter.

Hur tänker ni göra föräldrarna delaktiga?
Vi synliggör för vårdnadshavare i vår pedagogiska dokumentation som syns i våra lärmiljöer. 

Detta projektet arbetar vi med under sommarperioden juni-augusti. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: