Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition av forntiden

Skapad 2019-06-19 13:16 i Hogstorps skola Uddevalla
Grundskola 4 Historia
Vi inleder höstterminen med att repetera dina kunskaper om forntiden (stenåldern, bronsåldern, järnåldern).

Innehåll

Mål och syfte

Efter kapitel ska du kunna besvara följande frågor:

- Hur kan vi veta något om forntiden?

- Vad skilde de olika tidsepokerna under forntiden åt?

- Hur levde människorna under forntidens epoker?

- Vad finns det för spår av forntiden idag?

- Vad betyder begreppen likhet, skillnad, orsak, konsekvens, källa, tolkning och forntiden?

 

Hur arbetar vi:

- presentationer

- läsa texter och arbeta med sammanfattande frågor i vårt arbetsmaterial Upptäck Historia

- bildstöd genom vår begreppsvägg

- se på filmer, bl.a. Arkeologens dotter

Bedömning

Jag kommer att stämma av dina kunskaper med hjälp av bedömningsmatrisen här nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Repetition av forntiden

Nivå 1
Nivå 2 E-nivå
Nivå 3
Historisk referensram och kronologisk överblick
På väg mot godtagbara kunskaper
Eleven kan redogöra för vilka tidsepoker forntiden är indelad i samt vad som kännetecknar varje epok. Eleven kan resonera om varför människornas levnadsvillkor förändrades mellan de olika tidsepokerna. Eleven kan redogöra om människors migration samt argumentera för varför de kom. Eleven kan dra en parallell med människorna som lever i Sverige idag.
Mer än godtagbara kunskaper
Historiska källor
På väg mot godtagbara kunskaper
Eleven kan redogöra för olika sorters källor samt att man måste tolka dem för att vinna historisk kunskap.
Mer än godtagbara kunskaper
Historiska begrepp
På väg mot godtagbara kunskaper
Eleven kan använda begreppen likhet, skillnad, orsak, konsekvens, källa, tolkning och forntiden. Eleven är också förtrogen med arbetsområdets centrala begrepp.
Mer än godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: