Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2019-06-19 15:05 i Gåvsta skola Uppsala
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. Vi kommer att jobba mycket med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att jobba med Matteborgen där vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att jobba med 5 olika teman i matteboken "Matteborgen".

Stora tal

Geometri

Decimaltal

Vikt och volym

Temperatur och diagram

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; - repetition eller fördjupning.

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Konkreta mål

 

 

Vi kommer att lära oss:

* Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 

* Geometri och längdenheter. Area och omkrets

* Innebörden av decimaltecken, tiondel och hundradel.

* Vikt och volym.

* Tabeller och diagram.

 

 

Undervisning

Varje nytt kapitel (avsnitt) inleds med en genomgång av målen för det aktuella kapitlet och diskussion om olika matematiska problem. Eleverna arbetar sedan med uppgifterna både enskilt och i par/grupp.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsuppgifter och problemlösningsuppgifter.

 

 

Bedömning och redovisning av förmågor

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid redovisningar.
 • Genom att visa vad du kan på olika tester.
 • Genom att, vid vissa tillfällen när vi ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

Se matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Stora tal
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
Ordna tal efter storlek
Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Multiplicera tal som har nollor på slutet. t.ex 40x500, 3900/100
Geometri
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Använda enheterna meter, kilometer och mil.
Räkna ut en rektangels area.
Enheterna cm2 och m2 för area
Förstå och använda skala
Decimaltal
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Skriva kronor och öre som decimaltal.
Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
Storleksordna decimaltal
Addera och subtrahera enkla decimaltal.
Vikt och volym
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Växla mellan olika volymenheterna.
Jämföra och använda enheterna Kilogram, hektogram och gram.
Växla mellan olika viktenheterna
Tabeller och diagram
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Använda en tidtabell
Läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram
Rita linjediagram
Räkna ut medelvärde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: