Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr NO Trean

Skapad 2019-06-19 17:46 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I vilka olika former kan vatten vara? Hur fungerar vattnets kretslopp? Hur kan man beskriva olika materials egenskaper? Hur kan vi få ett hållbart samhälle för vår miljö?

Innehåll

 

Genomförande:

Vi kommer bland annat att arbeta med:

Vattnets olika former och kretslopp

Material och dess egenskaper, även historiskt

Magnetism

Elektricitet

Miljö

 

 

Detta gör vi genom att:

Läsa faktatexter/texter och titta på bilder

Skriva faktatexter och söka fakta

Ha gemensamma diskussioner

Arbeta praktiskt.

Göra naturvetenskapliga undersökningar

Dokumentera våra undersökningar

Laborationer

Se filmer

 

Bedömning: 

Du blir bedömd flera gånger under läsåret. Bedömningen kan ske skriftligt, muntligt och genom olika redovisningar. 

Du visar vad du kan genom att: 

delta i undersökningar och experiment

ställa relevanta hypoteser

kunna göra enkla analyser av undersökningarnas resultat.

 

För att visa att du når målen ska du:

 • berätta om vattnets kretslopp
 • berätta om vattnets olika faser
 • dokumentera dina undersökningar
 • kunna berätta om olika material och deras egenskaper
 • kunna berätta något om magnetism och elektricitet
 • Kunna jämföra resultat från undersökningar
 • använda naturvetenskapliga begrepp
 • berätta hur man kan göra för att spara på jordens resurser. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Fr NO Trean

Lägre nivå
Högre nivå
Formulera en hypotes
 • NO  1-3
Du ställer en enkel hypotes med stöd av pedagog. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen blir till vatten".
Du ställer en enkel hypotes. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen blir till vatten".
Du ställer en enkel hypotes samt motiverar hur du tänker. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen smälter för det är varmt i rummet".
Du motiverar din hypotes med faktakunskaper. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen smälter för det måste vara 0 grader för att vatten ska frysa".
Jämföra resultaten av din undersökning med din hypotes
 • NO  1-3
Du ser likheter/skillnader mellan en känd vald hypotes och resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader mellan din egen hypotes och resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader och drar slutsatser av resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isen skulle smälta och det gjorde den. Alltså är det mer än noll grader i klassrummet".
Utifrån en egen teori ställer du en hypotes, genomför en undersökning och drar en slutsats.
Dokumentation
 • NO  1-3
Du dokumenterar, med stöd av pedagog, till viss del dina undersökningar.
Du dokumenterar dina undersökningar.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av både text och bild.
Du dokumenterar dina undersökningar med en välutvecklad text och tydliga bilder.
Förstå vattnets egenskaper i de olika formerna, fast, flytande och gas.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du har kännedom att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du vet att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, regn, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du har förståelse för att vattnet ändrar form efter temperatur. Du kan förklara med naturvetenskapliga ord att t.ex. vatten är i fast form vid minusgrader.
Du kan beskriva vattnets alla olika former med naturvetenskapliga begrepp.
Förstå olika materials egenskaper.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du sorterar olika föremål efter material.
Du beskriver olika material utefter deras egenskaper.
Du sorterar olika föremål efter vilket material de är tillverkade i och efter deras egenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: