Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik taluppfattning åk 9. Kap. 1 i Z-boken.

Skapad 2019-06-20 08:39 i Österslättsskolan Karlshamn
Kapitel 1 i Z-boken. Vi har extra fokus på problemlösning.
Grundskola 9 Matematik
I det här arbetsområdet får du repetera de fyra räknesätten i bråkform och decimalform. Du får även en fördjupning i räkning med negativa tal och potensräkning.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Konkretisering

Du ska kunna:

 • utföra beräkningar med negativa tal
 • uttrycka små tal och stora tal i potensform och grundpotensform
 • utföra beräkningar med tal i potensform
 • samband mellan prefix och tiopotenser
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • arbeta med problemlösning i grupp, där ni diskuterar olika lösningsstrategier
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om aktuella begrepp

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11.

 Vi avslutar området med ett digitalt test.

Bedömning

 Bedömning sker av hur du resonerar i diskussioner under lektionstid, hur du redovisar dina uppgifter samt av testet i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik taluppfattning och probemlösning åk 9

Problemlösningsförmåga

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Kan ännu inte lösa problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa enklare problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa svårare problem som kräver lösning i flera steg
Välja/använda strategier och metoder
Väljer/använder metoder som ej är lämpliga för problemet
Väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemets karaktär

Begreppsförmåga

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och för resonemang om begrepp
Kan inte på egen hand förklara matematiska begrepp
Beskriver begrepp på ett enkelt sätt
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra

Procedurförmåga

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aritmetik
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom aritmetik
Kan utföra enkla beräkningar inom aritmetik med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom aritmetik med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom aritmetik med mycket gott resultat

Resonemangsförmåga

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang
Tankegången för inte resonemanget framåt
Tankegången för till viss del resonemanget framåt
Tankegången för resonemanget framåt
Tankegången för resonemanget framåt och fördjupar och breddar det

Kommunikationsförmåga

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan inte redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan i de flesta fall redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra sätt redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra och effektivt sätt redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Matematiskt språk
Använder inte ett matematiskt språk
Använder i de flesta fall ett matematiskt språk
Använder ett matematiskt språk på ett korrekt sätt
Använder ett utvecklat matematiskt språk på ett korrekt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: