Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 8

Skapad 2019-06-20 10:41 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Geografi
Den här terminen kommer du att få lära dig om Norden, vår del av världen. Hur vårt naturlandskap ser ut och har formats. Vad som påverkar naturlandskapet. Dessutom kommer du att studera sårbara platser i världen.

Innehåll

Mål och syfte

Följande frågor bör du kunna svara på efter kursen:

 • Vad menas med Norden?
 • Vilka länder, hav, sjöar och städer kan du i Norden?
 • Vad menas med naturlandskapet och hur formas det?
 • Vad är en sårbar plats och varför?
 • Vad finns det för likheter och skillnader mellan två nordiska länder?

 

Undervisningen

Du kommer att få träna din förmåga i att arbeta med olika typer av kartor.

Föreläsningar, diskussioner, eget arbete, film m.m kommer att ingå i undervisningen.

Du kommer att träna din förmåga i att föra resonemang och att sammanfatta i flera led.

 

Bedömning

Hur väl du når upp till kunskapskraven kommer att bedömas med kartförhör, läxförhör, skriftliga inlämningsuppgifter och avslutande examination.

 

Kunskapskrav för betyget:

 

E

 

 

C

 

 

A

Grundläggande kunskap om natur- och kulturlandskap

God kunskap om natur- och kulturlandskap

Mycket god kunskap om natur- och kulturlandskap

 

Grundläggande förmåga att resonera kring förändringar i jordytan och deras konsekvenser

God förmåga att resonera kring förändringar i jordytan och deras konsekvenser

Mycket god förmåga att resonera kring förändringar i jordytan och deras konsekvenser

 

Grundläggande förmåga att undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska verktyg

God förmåga att undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska verktyg

Mycket god förmåga att undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska verktyg

 

Grundläggande kunskap om namngeografi

God kunskap om namngeografi

Mycket god kunskap om namngeografi

 

Grundläggande förmåga att resonera kring frågor om hållbar utveckling och olika levnads villkor i världen

God förmåga att resonera kring frågor om hållbar utveckling och olika levnads villkor i världen

Mycket god förmåga att resonera kring frågor om hållbar utveckling och olika levnads villkor i världen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: