Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Tidslinjen

Skapad 2019-06-20 12:06 i Lindbackens skola Uppsala
Arbetsområdet kommer att handla om människans utveckling, den senaste istiden, samt tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Under läsåret 2019-2020 kommer vi att lära oss mer om människans utveckling, från de första upprättgående varelserna i Afrika till den moderna människan. Vi kommer även att lära oss om den senaste istiden och hur denna påverkade människor, djur och natur. Dessutom ska vi studera hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag.

Innehåll

Vad ska jag lära mig:

 • människans utveckling.
 • att klimatförändringar - exempelvis istider - genom historien har fått konsekvenser för människor, djur och natur.
 • stenåldern, bronsåldern och järnåldern och om hur människor levde under dessa tidsepoker, samt övergången från nomad till bofast.
 • människans behov och att dessa kan förändras.
 • hur spår av forntiden ser ut i naturen.

      Svenska

 • att skriva faktatexter där du använder stor bokstav och skiljetecken på ett korrekt sätt.
 • att läsa texter med flyt, kunna återberätta innehållet samt kunna identifiera textens budskap.
 • delta i samtal och diskussioner genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • att söka fakta på webbsidor och förstå att texters innehåll påverkas av vem som är avsändare/författare.

Hur ska jag lära mig detta: 

 • använda oss av olika medier (ex. film) med efterföljande diskussioner.
 • läsa faktatexter och skriva egna i din forskningsbok.
 • göra praktiska övningar/uppgifter (ex. om isens tjocklek).
 • vandra och leta spår efter istiden i naturen.
 • göra studiebesök på museum.
 • arbeta och diskutera enskilt och i grupp.

 

Vad ska bedömas:

 • söka information och skriva faktatexter om människans utveckling, istiden och tidsepokerna sten-, brons- och järnåldern.
 • redovisa muntligt och skriftligt.
 • använda tidslinjer och några historiska begrepp för att ange händelser i tid.
 • beskriva hur man kan se historiska spår i naturen.
 • utveckla dina kunskaper genom att få - och ta till dig - kontinuerlig respons från lärarna (formativ bedömning).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: