Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning och hållbar utveckling

Skapad 2019-06-20 12:37 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Vad händer med våra sopor? Hur kan du bidra till hållbar utveckling?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna samtala och resonera om hur man kan källsortera och återvinna.

Du ska kunna använda symbolerna för källsortering av olika material.

Du ska kunna ge förslag på olika val som bidrar till hållbar utveckling. T ex panta, hur du sopsorterar mm

Du ska kunna hämta information från givna källor och kunna resonera kring informationens användbarhet.

Du ska kunna göra enkla undersökningar och sortera sopor samt dokumentera ditt arbete och resultatet genom foto.

 

Undervisning - arbetssätt

 

Vi samlar skräp och sorterar det efter olika material. Vi lär oss symbolerna för återvinning av olika material. Vi gräver ner en planka med olika material i naturen, vilken vi gräver upp återkommande under läsåret för att dokumentera hur naturen kan bryta ner material.

Vi ser olika filmer om skräp både faktafilmer och "Lorax", läser faktatexter och sagor, diskuterar vad vi lär oss av dem/vilken information vi får.

Vi gör studiebesök på återvinningscentralen.

Vi spelar spel och leker lekar för att lära oss. 

Vi letar pant och pantar i affären. 

Vi använder oss av Håll Sverige Rents arbetsmaterial.

 

Elevinflytande

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

Se kopplingar till läroplanen.

 

Bedömning

 

Du kommer att bedömas mot de konkretiserade målen. 

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Berättelser, myter och sagor med naturvetenskaplig anknytning.
  NO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: