Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning, klass 6, ht -19, v 34

Skapad 2019-06-20 13:36 i Piratenskolan Simrishamn
Läsning och arbete med skönlitteratur.
Grundskola 6 Svenska
Läsning, klass 6, ht -19 v 34-

Innehåll

Läsförståelse Jakten på John Bauer av Måns Hedberg

Varva gruppläsning, egen tyst läsning, läsning hemma för vuxen/syskon, jag läser högt.

Besvara frågor enskilt, diskutera i grupp och i helklass, v 34-

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsning

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
Du läser en text med flyt.
Du läser en text med bra flyt. Du pausar vid skiljetecken.
Du läser en text med mycket bra flyt. Du läser med inlevelse.
Sammanfattning
 • Sv  E 6
Du visar grundläggande läsförståelse. Du kommenterar någon viktig sak i boken på ett enkelt sätt.
Du visar god läsförståelse. Du kommenterar någon viktig sak i boken på ett utvecklat sätt.
Du visar mycket god läsförståelse. Du kommenterar någon viktig sak i boken på ett välutvecklat sätt.
Budskap och läsupplevelse
 • Sv  E 6
Du berättar på ett enkelt sätt om bokens budskap och gör kopplingar till dig själv. Du beskriver på ett enkelt sätt dina åsikter om boken.
Du berättar på ett utvecklat sätt om bokens budskap och gör kopplingar till dig själv. Du beskriver på ett utvecklat sätt dina åsikter om boken.
Du berättar på ett välutvecklat sätt om bokens budskap och gör kopplingar till dig själv. Du beskriver på ett välutvecklat sätt dina åsikter om boken.
Samtala
 • Sv  E 6
Du håller delvis igång ett samtal om boken genom att föra fram dina åsikter och ställa frågor till övriga i gruppen.
Du håller igång ett samtal om boken genom att föra fram dina åsikter och ställa frågor till övriga i gruppen.
Du för ett samtal om boken framåt genom att föra fram dina åsikter och ställa frågor till övriga i gruppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: