Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De 4 räknesätten

Skapad 2019-06-20 14:27 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med de 4 räknesätten.

Innehåll

Planering matematik - De 4 räknesätten

Åk 5 - ca. 5 veckor

Syfte: Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga att ...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll: Du kommer att arbeta med …

 • huvudräkningsstrategier för addition och subtraktion.
 • metoder för att beräkna uttryck inom de 4 räknesätten.
 • Kommunitativa lagen: addition + multiplikation.
 • multiplikationstabellerna.
 • divisionstabellerna.
 • att faktorisera tal (dela upp tal).
 • ekvationer.
 • likheter.
 • prioriteringsregler.
 • multiplikation med 10, 100, 1000.
 • divison med 10, 100, 1000.
 • metoder och strategier för att lösa ett matematiskt problem.
 • redogörelser av tillvägagångssätt.
 • matematiska begrepp kopplat till de 4 räknesätten. Se begrepp nedan.Mål: Efter avslutat område ska du …

 • lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • beskriva tillvägagångssättet (hur du har löst ett problem) på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och du ska kunna visa det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom de 4 räknesätten.

Arbetsformer: Du kommer att …

 • träna i grupp/i par/i helklass samt enskilt.
 • arbeta träna muntligt och skiftligt.
 • träna i ma-boken Favoritmatematik.
 • träna digitalt i övningar som läraren gett dig på Favoritmatemtik.
 • genomföra exit tickets.
 • träna på ett matematiskt problem i veckan.

Begrepp: Begrepp vi använder under området …

 • addition, addera, summa, term, subtraktion, subtrahera, differens, term, multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, division, dividera, täljare, nämnare, kvot, faktorisera, prioriteringsregel, likhet, ekvation och uttryck.

Bedömning: Du kommer att bedömas utifrån hur du …

 • löser enkla problem genom att välja och använda strategier och metoder.
 • beskriver tillvägagångssättet.
 • visar kunskap om  grundläggande matematiska begrepp och
 • väljer  och använder matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom de 4 räknesätten.

 

Du kommer att bedömas utifrån flera bedömningsuppgifter under området som din lärare kommer att förbereda dig inför.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: