Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4 & 5 19/20 - sång och spel

Skapad 2019-06-24 07:37 i Östra skolan Falun
Grundskola 4 – 5 Musik
Sång och spel är en central del av undervisningen!

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • kan använda kunskaper från de estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga 
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 
 • Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer    

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, t ex ackordsföljder, perioder och kompmodeller.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Det betyder:

 • Vi sjunger och spelar olika låtar, på olika instrument tillsammans
 • Vi kollar hur låtar är uppbyggda
 • Du kommer lära dig mer om olika musikord för att förstå hur musiken fungerar

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Du kommer få undervisning om hur de olika instrumenten (gitarr, bas, trummor och piano) fungerar samt grunderna för spel på respektive instrument. 
 • Vi kommer spela olika låtar tillsamman och på det sättet lära oss ackord, puls, rytm, takt osv
 • Vi kommer prata om begrepp som puls, rytm, takt, taktart, tempo och melodi.

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • spela och sjunga
 • skapa och kommunicera

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Under pågående process, både enskilt och i grupp. Dels när du övar men även när vi spelar tillsammans. 
 • Vi pratar om och beskriver musikorden.
 • Jag som lärare kommer bedöma dig.

 

Exempel på bedömning:

Matriser

Mu
Musik sång och spel

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med ... rytm och tonhöjd
...i någon mån = Du följer med i melodin och märker om det går upp eller ner.
...relativ säkert / ...säkerhet = Du följer med i melodin utan problem och hör vart den är på väg
Kan även spela ... av en enkel melodi, bas- och slagverksstämma samt ... ackompanjemang på ett ackordinstrument med... Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument ... med tajming
...delar ...bidra till ...några ackord ...i viss mån = Du har koll på något eller några ackord på antingen gitarr, bas eller keyboard och hänger med i bytena. Du kan också spela en enkel rytm på trumsetet.
...övervägande delar ...några ackord med flyt ...relativt god ... relativt passande karaktär = Du har bra koll på flera ackord och byter utan problem på antingen gitarr, bas eller keyboard. Du kan också spela ett trumkomp med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: