👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 1-3 antal, lägesord ht 2019

Skapad 2019-06-26 09:55 i Särskolan Sjöbo
Ma,- antalsuppf, taluppf
Grundsärskola 1 – 3 Matematik
Vad är antal, vilken siffra kommer först eller efter? Lägesord- hur ska du veta vart du ska stå?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

-Du kommer att utveckla din förmåga att behärska talområdet 0-10 med säkerhet. 

-Du ska få möjlighet att öka din antalsuppfattning och kunna koppla ihop tal och siffra.

- Du ska få en förståelse av olika lägesord

- Du kan använda dig av matematiskt tänkande i vardagen

 

Undervisning - arbetssätt

-delta i gemensamma aktiviteter och arbetet i mattegrupper

-jämföra olika saker på laborativt sätt, känna och uppleva

-arbeta enskilt med arbetsblad som vi skapar efterhand så att det passar dig.

-arbeta med konkret material i både i grupp och individuellt  tillsammans med pedagog.

-räkna och sortera olika saker efter form och storlek

-spela spel och lägga pussel med siffror

-arbeta med mattespel digitalt på activeboard, tex. Skolplus

-använda konkret material och hela din kropp så att flera sinnen tillsammans kan stärka ditt lärande.

-Träna på att forma siffror och känna igen dem

-Arbeta både digitalt såsom Active Inspire och Lexia, Ipad och för hand med papper och penna

-Ramsräkna,pekräkna olika föremål

-Arbeta med antal i många olika sammanhang, både genom att klappa,hoppa etc och göra  övningar på Ipad

 

Elevinflytande

se koppling till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/ innehåll utifrån egna förutsättningar och behov

Bedömning

 • Du känner igen siffror upp till 10
 • Du kan koppla ihop siffra med antal/tecken.
 • Du kan rams- och pekräkna till 10 eller längre, du kan räkna baklänges
 • Du kan storleksordna
 • Du kan forma siffror med hjälp av data,Ipad eller för hand.
 • Du känner till vissa matematiska begrepp och kan använda dem.
 • Du förstår innebörden av lägesord
 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 - 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem.
  Ma  1-3