Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänta på din tur - 10 små kompisböcker

Skapad 2019-06-27 07:06 i Luna Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
På Luna arbetar vi med temat KOMPIS under läsåret. Vi behandlar olika områden inom materialet "10 små kompisböcker". Denna planering handlar om att Vänta på sin tur!

Innehåll

BAKGRUND

På Luna arbetar vi i smågrupper på onsdagar och torsdag, där vi gör aktiviteter i mindre grupp. I dessa smågrupper kommer vi jobba med ett gemensamt tema: KOMPIS. Temat berör "10 små kompisböcker". Denna planering berör området VÄNTA PÅ DIN TUR.

MÅL

Syftet med området Vänta på din tur är att barnen ska få stöd och verktyg i turtagande. Det är frustrerande att vänta på sin tur och ibland vill man göra samma sak eller ha  samma sak som någon annan.

METOD - GENOMFÖRANDE

- Temat genomförs i smågrupperna två dagar i veckan.
- Området arbetas med under en 2-3 veckorsperiod.
- Temat är anpassat för de yngre åldrarna och för de äldre åldrarna.
- I smågrupperna gör vi:
      - vi läser boken Vänta på din tur
      - vi diskuterar vad som sker i boken om Igelkotten och Kaninen. Vad sker på bilderna? Hur ska man lösa konflikten?
      - vad betyder VÄNTA? Hur kan man be någon att vänta? När kan man behöva vänta på sin tur?
      - vi använder talsten/talpinne för att tydligt visa turtagning.
      - vi leker lekar och spelar spel som tränar turtagning
     
- vi utvärderar tillsammans med barnen i smågrupperna.

DOKUMENTATION

Dokumentation  sker  i  form av bild, video, observationer och lärloggar på Unikum. Dokumentation för samtal sätts upp på smågruppernas dokumentationsvägg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas på avdelningsplanering, gemensam reflektionstid, team-möten, APK, på Unikum och i arbetslaget.

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: