Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema samhälle

Skapad 2019-06-27 11:02 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Vi skall arbeta med tema samhälle för att eleverna skall kunna orientera sig i närmiljön samt få kunskaper om yrken och verksamheter i närområdet.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att eleverna skall kunna orientera sig i närmiljön och kunna delta i kommunikation om samhällsinformation, reklam och aktuella samhällsfrågor. Eleverna skall även få kunskaper om yrken och verksamheter i närområdet samt metoder för att söka information, både digitalt och via andra medier.

 

Så här ska vi arbeta

Arbetsgången kommer vara den samma oavsett vilken verksamhet vi arbetar med

 1. Film om verksamheten och tankekarta med förkunskaper.
 2. Studiebesök, ta kort samtal om liknande verksamheter, vad har verksamheten för funktion.
 3. Titta på bilderna/film, kolla om det finns en hemsida.
 4. Fylla på tankekartan med nya kunskaper
 5. Eleverna dokumenterar arbetet i en bok.
 6. Verksamheterna märks ut på kartan i klassrummet. 

 

Vi kommer arbeta med:

 • Kommunen
 • Vårdcentral
 • Tandläkare
 • Skolor
 • Kartor
 • Bibliotek
 • Betalning
 • Kollektivtrafik 
 • Räddningstjänsten

 

Det här ska bedömas

Eleverna kommer bedömas utifrån deltagande på lektionerna samt deras dokumenterade arbete i böckerna.

Samspel samt igenkännande vid repetition kommer även ligga som grund för bedömningen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Konsumentkunskap, till exempel kvalitet och jämförpris.
  VAA  1-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.
  VAA  1-9
 • Reklam och information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  1-9
 • Konsumentkunskap, till exempel kvalitet och jämförpris.
  VAA  4-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  4-6
 • Yrken och verksamheter i samhället.
  VAA  4-6
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
  VAA  4-6
 • Information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: