Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering hösten 2019 Bäcken

Skapad 2019-06-28 09:17 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering värdegrund

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Värdegrund 

Tidsperiod: Augusti

Förskolans namn:Skogsgläntan

Grupp: Bäcken

Barnens ålder: 2-5 År

År och datum: 12/8-19

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

 "Mulle Meck" projekt- eller något liknande.

Får in alla ämnesområden.

Start med värdegrund - Mulle Meck behöver hjälp med att bygga en hundkoja till Buffa, ta material hemifrån - inflytande från hemmet

Språk - finns på många språk! Bjuda in författaren? 

Matematik - fordon, ex hur många ryms i en buss?

fordon - fordon i samhället - alla har olika funktioner, lika med människor

 

 

Miljö 

Hallen - möjlighet för kojbygge i hörnet mot torget

sätta upp en Mulle Meckbok i hallen på väggen 

Flytta ut köket i stora rummet där trekantssoffan finns nu.

Göra ett fordonsrum - tavellister på väggen som bilbana. Garage av hårda toarullar och kartong 

Ateljén - måste göras om! ljusbordet till Solängen? alltid finnas lera! Erbjuda material som passar yngre barn

Ute - bygga bil av lastpall och gamla stolar från i Ur och skur. Kabeltrummor från Johanna till hjul

Epsonrummet - flytta ut soffan till stora rummet. Ha en liten kub där för att läsa saga i sagan?

  

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

Normer och värden:

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra


-Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

vi vill ge barnen möjlighet att förstå vikten av att samspela både i större grupp samt i mindre konstellationer med både barn/barn, barn/vuxna
-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi kommer att genom vårt projekt ”Mulle meck” starta upp med att hjälpa Buffa med att bygga en hundkoja. Läsa böcker om Mulle Meck, där vi kan ta reda på mycket av vad barnen tidigare erfarit samt vad dom kan tänkas vilja bidra med i det vi gemensamt vill uppnå. Samtala om erfarenheter kring ”Mulle Meck” och vad barnen kan och vill bidra med i projektet. 

Vi pedagoger har ansvar över att vara goda förebilder och medforskare både i projektet och i alla vardagliga lärandesitutioner.

Alla pedagoger är ansvariga. 
-Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-via dokumentationsväggar, bildspel i hallen och UnikumPlaneringen upprättad av:

Johanna, Yvonne och Carina

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: