👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser, myter och sagor

Skapad 2019-06-28 11:08 i Särskolan Sjöbo
Vi kommer arbeta med olika väsen, sagor och berättelser från förr. Vi kommer att jämföra detta med nutida litteratur. Vad trodde man på förr och vad tror man på idag?
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Bild SO (år 1-3)
Vi kommer arbeta med olika väsen, sagor och berättelser från förr. Vi kommer att jämföra detta med nutida litteratur. Vad trodde man på förr och vad tror man på idag?

Innehåll

Konkretiserade mål för arbete:

se syfte från läroplanen

 

 Undervisning (se centralt innehåll)

 

Arbetssätt

Du kommer att se film, lyssna på saga samt både titta på och spela teater.

Du kommer att sjunga, arbeta med rim och ramsor. 

Du kommer att skriva ord och text med stöd av tankekarta och bilder från det vi har gjort.

Du kommer att leka lekar både inne och ute. Leta efter naturvetenskapliga spår ute. 

Använda dina sinnen lyssna, se och lukta. 

Du kommer att lyssna till berättelser med bildstöd. Du kommer att diskutera, återberätta och fantisera.

Du kommer att använda digital teknik.

Du kommer att skapa olika bilder med olika tekniker samt prata om det du har gjort.

Elevinflytande

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förståelse av sinnenas betydelse. 

Vi kommer att bedöma hur du kan arbeta med att hämta information från givna källor. 

Vi kommer att bedöma din förståelse för naturvetenskapens utveckling.

Vi kommer att bedöma hur du kan diskutera och återberätta. Prata, skriva och skapa kring det vi har gjort. 

Vi kommer att bedöma hur du kan jämföra fantasi och verklighet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3