Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform åk 5

Skapad 2019-06-28 13:34 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Finns det tal som är större än 0 men mindre än 1? Kan man dela upp tal i delar? Vad menas när det står 1,5 dl mjölk i ett recept? Detta är några saker vi ska ta reda på i detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte: Träna dig i att:

 • lösa matematiska problem
 • kunna använda dig av metoder för att lösa problem och rutinuppgifter
 • använda dig av matematiska begrepp
 • resonera kring dina uträkningar
 • kunna samtala och argumentera utifrån dina beräkninar

Arbetssätt:

 • Utforska matematiska problem
 • skriva loggbok
 • genomgångar
 • färdighetsträning både i bok, matteappen samt andra mattesidor på nätet
 • instruerande filmer

Mål för arbetsområdet:

Ha kunskaper om:

 • positionssystemet för tal i decimalform
 • placera tal i decimalform på tallinje
 • jämföra och storleksordna tal i decimalform
 • kunna förklara och använda dig av begrepp som decimaltal, decimaltecken, talsort, positionssystem, tiondel, hundradel, tusendel

Bedömning:

Du kommer att bedömas i de 5 förmågorna: 

Hur du löser matematiska problem med decimaltal (problemlösningsförmågan)

Att du kan använda dig av begreppen för arbetsområdet (begreppsförmågan)

Att du har metoder för att lösa problem och rutinuppgifter (metodförmågan)

Att du kan resonera och kommunicera om dina uträkningar så att andra förstår hur du menar. (resonemang-och kommunikationsförmågan)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Tal i decimalform åk 5

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Kunna använda, förklara och förstå matematiska begrepp kopplat till decimaltal.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av och förstå begrepp som decimaltal, decimaltecken, tiondel, hundradel, tusendel
Du kan använda och förklara de flesta av begreppen som t.ex. decimaltal, decimal, decimaltecken, tiondel, hundradel, tusendel.
Du kan med stor säkerhet använda dig av begrepp som t.ex. decimaltal, decimal, decimaltecken, tiondel, hundradel, tusendel.
Metod
Ha metoder för att kunna lösa uppgifter med decimaltal
 • Ma  E 6
Du har ännu inte visat att du kan lösa uppgifter med decimaltal
Du kan oftast lösa uppgifter med decimaltal, som t.ex. additon och subtraktion med decimaler.
Du kan med stor säkerhet lösa uppgifter med decimaltal.
Problemlösning
Ha strategier för att lösa matematiska problem.
 • Ma  E 6
Du har ännu inte visat att du har strategier för att lösa problemlösningsuppgifter med decimaltal.
Du kan oftast lösa matematiska problem och tar hjälp av stödstrukturer för att lösa dem.
Du kan med stor säkerhet lösa matematiska problem.
Kommunikation
Visa dina uträkningar, förklara muntligt/skriftligt hur du kommer fram till dina svar
 • Ma  E 6
Du har ännu inte visat att du kan redovisa muntligt och/eller skriftligt på tillvägagångssätt för att lösa matematisk uppgifter med decimaltal.
Du visar oftast dina uträkningar och kan förklara hur du kommer fram till dina lösningar.
Du redovisar alltid dina lösningar och kan med stor säkerhet förklara hur du kommer fram till dina svar.
Resonemang
Kunna resonera dig fram till lösningar och resonera om rimligheten i dina svar
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du har ännu inte visat att du kan resonera dig fram till lösningar och om rimligheten i dina svar.
Du kan oftast resonera dig fram till lösningar och över rimligheten i dina svar.
Du kan med stor säkerhet resonera dig fram till lösningar och om rimligheten i dina svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: