Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Några viktiga upptäckter

Skapad 2019-06-30 23:01 i Junibackens skola Ludvika
Några viktiga upptäckter inom ämnet kemi. Äldre tider beskrivning av materiens uppbyggnad och övergången till modern vetenskap.
Grundskola 4 Kemi
Nu ska vi bekanta oss närmare med ämnet kemi! VI ska lära oss om hur allting runt omkring oss är uppbyggt och hur man arbetar med kemi. Men hur fick vetenskapsmännen veta detta? Och hur trodde man förr?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Man har alltid funderat över fenomen som man upplevt och över hur allt hänger samman.

Genom att lära oss om hur man tänkte förr kan vi förstå hur upptäckter inom kemin har fört utvecklingen framåt och. 
Genom att lära sig kemiska begrepp, modeller och teorier kan vi bättre förstå hur allt hänger samman.

Vi ska lära oss om hur man trodde att materien var uppbyggd förr.
Vi ska lära oss om viktiga upptäckter som gjorde att vi kunde gå från tro till vetenskap.
Vi ska lära oss några grunder för ämnet kemi; om atomer och molekyler och hur de kan beskrivas i modeller, om kemins symbolspråk och om ämnens tre olika former.
Vi ska lära oss om några moderna viktiga vetenskapliga upptäckter.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska arbeta med texter och uppgifter, se filmer och söka fakta.
Vi ska också arbeta praktiskt, t. ex med att bygga modeller av atomer och molekyler.
Vi ska dessutom göra några enkla försök.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna ge exempel på hur man tänkte kring materiens uppbyggnad förr. 
Du ska kunna berätta om materiens uppbyggnad utifrån dagens vetenskap.
Du ska kunna beskriva och resonera kring vattens tre former; fast, flytande och gasform.
Du ska kunna ge exempel på några viktiga upptäckter historiskt och i modern tid.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt i allt arbete.
Du gör dina uppgifter på ett bra sätt.
Du visar dina kunskaper i ett skriftligt hemprov i slutet av arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: