Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan Tema Kroppen 2019-2020

Skapad 2019-07-02 10:17 i Känguruns förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi vill med hjälp av tema kroppen presentera och utveckla barnens förståelse av sin kropp. Syftet med tema Kroppen Att utveckla barnens kroppskännedom. Att utvecklar sin motorik. Utforska omvärlden med hjälp av sina fem sinnen.

Innehåll

VERKSAMHETSPLAN kroppen 2019-2020

Utvecklingsområde 

 • Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

Hur 

Genom att varje vecka inspirera och utveckla barnen att utforska sin kropp, i vardagen, den fria leken och planerade aktiviteter

Verktyg 

Språk, sång, rörelse

 

Måltidspedagogik

Måltidspedagogik är lärandet om och med mat och måltider. genom att arbeta med läroplanen och de nationella målen för folkhälsa och miljö kan du få inspiration och kunskap om hur man öka barns intresse för mat på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt.

 

v,33

 

Hur- vi har startat med små samlingar, tillsammans med vårnadshavarens och barnen så att alla får en inblick på hur samlingen kan se ut.

verktyg, sånger

kroppens tema - huvud axkla knä och tå, den sång sjunger vi i några dagar både på svenska och engelska

vi försöker även att arbeta med våra händer som att göra rörelser i sångerna vi sjunger som spindel, lilla snigeln.

 

 

 

 

 


Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: