Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och tecken

Skapad 2019-07-02 10:22 i Känguruns förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbetat kommer att cirkulera kring orden, sångern, ramsan och olika sagor med hjälp av tecken för att ge barnen så mycket stöd som vi kan i språkutvecklingen.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med barnen i 3 olika grupper, för att kunna synliggöra och ge barnet och gruppen de stöd som barnet är behov av. Samt att arbeta med veckans tecken för att även få upp samverkan mellan vårdnadshavare och förskolan. På Saffirens avdelning kommer vi att sätta upp mera bild stöd med tecken för att både vi pedagoger och barnen ska se det som en naturlig del i språkutvecklingen.

med arbetet i språkutvecklngen för barnen, är sånge,ramsor, sagor och tecken mycket viktig så detta arbetet kommer att cirkulera under hela vardagen för barnen, samt att vi kommer att spicierar olika undervisnings stunder där vi planera mera utrfrån våra tema, som under hösten kommer att vara, kroppen, måltidspedagogik samt soppsamlar monster och tecken som stöd.

 

Saffiren kommer även att arbeta med lässlyftets matrial, vi kommer att fokusera på språk,läs och skrivutveckling.

samt vi pedagoger kommer att få fördjupning i kunskaper om språk, läs. Samt samtal med kollegor om forskning och undervisning även att prova nya arbetssätt i praktiken.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: