Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Tyska åk 7

Skapad 2019-07-02 13:17 i Rättviksskolan Rättvik
En sammanfattande pedagogisk planering som beskriver hur vi arbetar med och bedömer kursplanens samtliga förmågor inom Moderna språk Tyska.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Tyska är det största språket i Europa. Ca 100 miljoner människor har tyska som modersmål. Eftersom Tyskland är en viktig handelspartner för Sverige, är det bra att kunna tyska i arbetslivet. Språken svenska och tyska är släkt med varandra och har många likheter. Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Även om vi vissa perioder intensifierar arbetet kring en viss förmåga, arbetar vi hela tiden med samtliga förmågor. Exempelvis övar vi hörförståelse genom att lyssna på texter på tyska, men vi läser samtidigt med i boken, samtalar om innehållet samt skriver texter i anslutning. I denna pedagogiska planeringen presenteras arbetsområden, arbetssätt, förmågor samt hur utvecklingen bedöms.

Innehåll

Arbetsområden

 • enkelt berätta och samtala om sommarlovet
 • berätta vad du tycker om att göra
 • berätta och samtala om ditt schema
 • berätta i tal och skrift vad som händer under en skoldag
 • priser och kläder
 • julfirande i tyskspråkiga länder
 • vinteraktiviteter - vintersemester i Alperna 
 • fickpengar 
 • vädret
 • mat och dryck
 • beställa och betala på café
 • Grammatik: Personliga och possessiva pronomen, svaga och starka verb i presens, modala hjälpverb i presens, obestämd och bestämd artikel i nominativ och ackusativ, frågeord, siffror och datum.  

Arbetssätt och förmågor

 • Läsa, översätta och samtala om texter av olika slag
 • Lyssna på dialoger och UR-program samt annat ljudmaterial och samtala om det
 • Skriva olika slags texter, med olika syfte, t.ex. för att berätta och informera
 • Samtala såväl förberett som spontant utifrån olika uppdrag, olika syften och med utgångspunkt i olika inspirationskällor
 • Öva rollspel såväl samt förberedda dialoguppspelningar
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation
 • Samtala om levnadssätt och kultur i tysktalande länder, våra erfarenheter från möten med denna kultur, samt jämföra med vårt levnadssätt och vår kultur.

Lärobok och länken till boken

Läroboken som vi kommer att arbeta med heter Genau 2. Du får låna boken. Du kommer att aktivt använda länken till boken Genau 1 där du kan lyssna på alla texter samt öva ordförråd.

Klicka på länken: Genau 2

Läxa: Du kommer att få en veckoläxa. Syftet med läxan är att du övar studieteknik samt befäster stoffet som du har arbetat med på lektionen. 

Bedömning

Hörförståelse, läsförståelse och skrivande bedöms under terminens gång genom:

- hörförståelse - dialoger och texter
- läsförståelse - dialoger och texter
- textskrivning - enkla texter eller dialoger till olika teman.

Den muntliga förmågan bedöms genom: 

- förberett tal, till exempel att återberätta något vi hört eller sett/ läst.
- muntliga par- eller helklass-övningar under lektionstid, samtala, berätta för varandra, beskriva olika saker, ställa frågor till varandra.
- samtal med mig under lektionstid om vardagliga saker som väder, kläder, mat mm.
- rollspel och dialoger, som spelas upp eller spelas in.
- inspelningar av olika slag, t.ex. egna berättelser i ljud.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Moderna språk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Höra och förstå - receptiv förmåga
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Läsa och förstå - receptiv förmåga
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Höra och visa förståelse
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt
Läsa och visa förståelse
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Strategier - hörförståelse
Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Strategier - läsförståelse
Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Välja och använda i egen produktion
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem med viss relevans när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett relevant sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett relevant och effektivt sätt när du skriver och pratar.
Tala - produktiv förmåga
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Skriva - produktiv förmåga
Du kan uttrycka dig på enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du skriver olika texter.
Förbättra egen produktion
Du kan göra enstaka enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Interaktion/Samtala i tal - produktiv förmåga
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Interaktion/Samtala i skrift - produktiv förmåga
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar när du skriver till andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Strategier vid muntlig interaktion
Du kan välja och använda någon strategi som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några strategier som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda flera olika strategier som göra att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Strategier vid skriftlig interaktion
Du kan välja och använda någon strategi som göra att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några strategier som göra att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera olika strategier som göra att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Realia, levnadssätt, kultur, historia
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: