👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 3A. Kapitel 4-5.

Skapad 2019-07-03 09:32 i Västra Karups skola Båstad
Matematik klass 3. Höstterminen 2016.
Grundskola 3 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Denna planering utgår från vår mattebok "Prima matematik".

Innehåll

LÄRANDE / UNDERVISNING

När vi arbetar med dessa kapitel kommer du öva på att:

Kapitel 4

 • jämföra, uppskatta och mäta omkrets
 • jämföra area
 • rimlighetsbedömning och överslagsräkning
 • träna huvudräkning i subtraktion
 • subtraktion med uppställning och växling

Kapitel 5

 • använda skala vid förminskning och förstoring
 • matematiska likheter, algebra
 • räkna med proportionella samband
 • mer om positionssystemet och de fyra räknesätten

 

 

Du kommer att arbeta på följande sätt:

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar.
 • arbeta enskilt och tillsammans med andra.
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning.
 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta laborativt.
 • ha matteprat: Hur tänker du?

 

BEDÖMNING

 Se matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik Prima 3A. Kapitel 4-5.

Taluppfattning och tals användning

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
De fyra räknesätten
Rimlighetsbedömning i samband med överslagsräkning
Huvudräkning i subtraktion
Subtraktion med uppställning och växling
Positionssystemet

Algebra

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Matematiska likheter, öppna utsagor

Geometri

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Jämföra, uppskatta och mäta omkrets
Jämföra area
Använda skala vid förminskning och förstoring

Samband och förändring

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Räkna med proportionella samband

Problemlösning

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Strategier vid problemlösning
Du ska välja en lämplig strategi för att lösa matematiska problem.
Du väljer lämpliga och fungerande strategier då du löser matematiska problem.
Du kan med säkerhet avgöra vilken strategi som lämpar sig bäst på olika matematiska problem. Du kan lösa problem på flera