👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 3B. Kapitel 6-8.

Skapad 2019-07-03 09:36 i Bjäre skola Båstad
En planering för åk 3 där materialet "Prima(med elevwebb)" och "Lyckas med problemlösning" ligger som grund.
Grundskola 3 Matematik
Hur var det nu med tal i bråkform? Vad är skillnaden på del av helhet och del av antal? Hur räknar man addition med tal i bråkform? Känner du dig säker på att välja räknesätt och problemlösningsstrategi? Detta är några av frågeställningarna som vi kommer att arbeta med i kapitel 6-8.

Innehåll

Lgr 11, del 1 och 2

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. 

 

Konkretisering av målen:

 • markera och avläsa tal på tallinjen samt skriva och storleksordna höga tal.
 • läsa av, skriva och addera tal i bråkform.
 • 7, 8 och 9:ans multiplikationstabeller samt repetera "gamla tabeller".
 • visa på att du förstår sambandet mellan division och multiplikation.
 • några äldre måttenheter (t ex fot, aln, famn, gross, dussin och tjog).
 • skriva datum på olika sätt.
 • följa och fortsätta ett talmönster.
 • välja och använda någon problemlösningsstrategi med viss anpassning till problemets karaktär.  
 • arbeta med programmering.

 

Undervisning:

Vi kommer att lära oss genom att:

 • diskutera och lära dig olika strategier för var och hur du kan arbeta på bästa sätt för att utveckla dina förmågor i matematik.
 • träna på och använda olika verktyg och hjälpmedel.
 • träna på att kommunicera matematik genom diskussioner och övningar i helklass, grupp och par.
 • lära dig strategier för hur du avläser och markerar tal på tallinjen samt för hur du storleksordnar höga tal.
 • repetera och träna på tal i bråkform genom både praktiska övningar och uppgifter i boken.
 • strategier för hur du kan tänka då du ska räkna multiplikationstabellerna samt färdighetsträna dessa.
 • lära dig några äldre måttenheter genom både praktiska övningar och uppgifter i boken.
 • träna på att läsa av och skriva datum på olika sätt i vardagen t ex då vi går igenom dagen.
 • få strategier för samt träna på att följa och fortsätta ett talmönster.
 • träna och befästa problemlösningsstrategierna genom att lösa flera olika typer av problem.
 • arbeta med programmering i olika former och med olika verktyg.

 

 Redovisning:

Du redovisar dina kunskaper genom att

 • i genomgångar och diskussioner delge dina tankar, strategier och lösningar.
 • göra diagnoserna på egen hand efter varje kapitel i Prima 3B.
 • göra tabelltest.
 • lösa ett problem på egen hand där du visar att du kan välja strategi och räknesätt.
 • göra Nationella prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3