Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Beskrivande och förklarande text

Skapad 2019-07-03 10:40 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I skolan kommer du ofta i kontakt med texter som beskriver eller förklarar något, t ex texter om kroppen, medeltiden eller buddism. Du behöver också kunna skriva egna texter där du visar dina kunskaper genom att du beskriver något eller förklarar hur det fungerar.

Uppgifter

 • Förklarande text - lektion

 • Förklarande text - lektion

 • Förklarande text

 • Beskrivande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska - Beskrivande och förklarande text

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll
Det är svårt att få en bra bild av hur det du skriver om ser ut eller hur det fungerar.
Du beskriver så det går att förstå vad du skriver om. Du förklarar så att det går att förstå hur du menar att det fungerar.
Du beskriver på ett sätt så läsaren får en tydlig bild av hur det ser ut. Du förklarar på ett sätt så att läsaren tydligt förstår hur ämnet du skriver om fungerar.
Struktur
Det är svårt att se någon struktur i din text. Du blandar fakta i texten. Du "radar upp" meningar med fakta utan att förklara. Du använder få sambandsord.
I din text finns en rubrik. Du använder några sambandsord som och och men.
Det är lätt att se din struktur I din text finns en rubrik och underrubriker. Du har skrivit en inledning. Du använder flera sambandsord som och, men, därför, för att, pga...
Språk
Du skriver meningar på ett sätt som gör att det ibland är svårt att förstå vad du menar.
Du väljer ord som ger viss variation Du skriver meningarna på ett sätt som inte stör förståelsen. Du använder tempus på ett sätt som inte stör förståelsen.
Du väljer ord som ger variation och höjer textens kvalitet. Du skriver meningarna på ett rätt sätt. Du använder tempus på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du är osäker på när du ska använda stor och liten bokstav. I din text finns stavfel, som gör att det ibland är svårt att förstå ordet.
Du använder stor och liten bokstav med viss säkerhet. Stavfel förekommer i din text, men de stör inte förståelsen.
Du har få fel i användningen av skiljetecken i din text. Du har få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: